شبیه سازی عددی کنترل فعال جریان با استفاده از جت دمش روی ایرفویل به منظور استخراج مدلی صریح برای بررسی نحوه تاثیر پارامتر های دمش

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 227

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

METEC04_014

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1400

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر اعمال دمش در لبه حمله برروی ایرفویل NACA۰۰۱۵ جهت کاهش درگ و به تعویق انداختن جدایش لایه مرزی از روی ایرفویل صورت گرفته است. طی شبیه سازی های گسترده و استفاده از روش سطح پاسخ ارتباط بین پارامترهای جت دم ش با ضرائب برآ و پسا و راندمان آیرودینامی کی به صورت یک رابطه ریاضی مشخص ارائه شده است. بررسی ها در عدد رینولدز ۲۳۲۹۴۰ و سرعت جریان آزاد ۱۷ متر بر ثانیه انجام شد. سه عرض شکاف ( ۲، ۲/۵، و ۳/۵ درصد طول وتر)، چهار زاویه دمش ۰، ۱۲، ۲۵ و ۴۵ درجه و چهار سرعت دمش ۱۷)، ۳۰ ، ۵۰ و ۶۸ متر بر ثانیه) برای بررس ی تاثیر دمش بر پارامتر های آیرودینامیکی انتخاب و شبیه سازی ها در زاویه حمله ۱۵ درجه انجام شدند. با توجه به نتایج، دمش مماسی با زوایه دمش صفر درجه بهترین عملکرد را دارد. افزایش سرعت دمش باعث افزایش ضریب برآ به پسآ می شود و در سرعتهای دمش بالا عرض شکاف %۲/۵ طول وتر بهترین نتیجه را دارد. نتایج مدل رگرسیونی حاصل حاکی از وجود اثرات تداخلی بین سرعت و زاویه دمش می باشد.

نویسندگان

سیدرضا سمایی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک و هوافضا، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

محدثه فدایی

استادیار گروه مهندسی مکانیک و هوافضا، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران