بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی به روش بازگشتی بر عزت نفس بیماران با پیوند کلیه: یک کارآزمایی بالینی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 212

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-28-3_009

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: پیوند کلیه باعث بازگشت به زندگی سالم و رهایی از محدودیت همودیالیز می شود. مزایای پیوند کلیه ثابت شده است ولی نیاز به نظارت مداوم و خود مراقبتی در طول حیات فرد و نیز آموزش و حمایت دارد. یکی از روش های نوین برای آموزش، روش بازگشتی است که به منظور دریافت و فهم اطلاعات استفاده می شود. بنابراین، پژوهشی با هدف تعیین تاثیر آموزش خود مراقبتی به روش بازگشتی بر عزت نفس بیماران با پیوند کلیه طراحی و اجرا شد. روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، ۷۹ نفر از بیماران پیوند کلیه به روش دردسترس از درمانگاه بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال ۱۳۹۵ انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص داده شدند. سپس در گروه مداخله، محتوای آموزشی در رابطه با خودمراقبتی با روش آموزش بازگشتی در طی ۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای ارائه شد. اطلاعات با پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه عزت نفس روزنبرگ جمع آوری و تحلیل شد. یافته ها: پیش از آموزش، میانگین نمره عزت نفس در دو گروه کنترل و مداخله ازنظر آماری تفاوت معنیداری نداشت (۰/۵۵۹=P) بعد از اجرای برنامه آموزشی، گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری ازلحاظ میانگین نمره عزت نفس داشت (۰/۰۰۱=P). نتیجه گیری: در این پژوهش، اجرای آموزش خود مراقبتی به روش بازگشتی در ارتقای عزت نفس بیماران پیوند کلیه موثر بود. توصیه می شود از این روش در آموزش بیماران با پیوند کلیه از روش آموزش بازگشتی استفاده شود.

نویسندگان

معصومه همتی مسلک پاک

Associate Professor, Department of Nursing, Urmia School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

فرزین ملازاده

MSc in Medical-Surgical Nursing, Department of Nursing, Urmia School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

حمید رضا خلخالی

Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

سعید آبخیز

Assistant Professor, Department of Adult Nephrology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Omidi A, Gholinezhad H, Khodawasi M, Roshanaei G. The Correlation ...
 • Salesi M, Shakoor E, Pooranfar S, Koushkie Jahromi M, Roozbeh ...
 • Tabiban S, Soleimani MA, Bakhshandeh H, Asghary M. Effect of ...
 • Javandoust Gharehbagh F, Khalkhali H, Taghizadeh Afshari A, Nourooz-Zadeh J. ...
 • Ghadami A, Memarian R, Mohamadi E, Abdoli S. Patients' experiences ...
 • Gentile S, Beauger D, Speyer E, Jouve E, Dussol B, ...
 • Salomé GM, Almeida SAd, Silveira M. Quality of life and ...
 • Marashi SA, Mehrabiyan T. The Relationship of Prayer and Spiritual ...
 • Beer J. Body image of patients with ESRD and following ...
 • Wilson R, Brown DR, Boothe MAS, Weng FL. Improving the ...
 • Mahmoudi M, Asgari P, Bahramnezhad F, Golitaleb M, Rafiei M. ...
 • Ross DJ. The Effects of the Teach Back Method on ...
 • Hatefi Moadab N, Elahi N, Moradbeygi K, Fakhri M, Latifi ...
 • Oshvandi K, Jokar M, Khatiban M, Keyani J, Yousefzadeh MR, ...
 • Salavati M, Khatiban M, Moghadari Koosha B, Soltanian A. Evaluating ...
 • Tamura-Lis W. Teach-back for quality education and patient safety. Urol ...
 • Kornburger C, Gibson C, Sadowski S, Maletta K, Klingbeil C. ...
 • Oshvandi K, Jokar M, Khatiban M, Keyani J, Yousefzadeh MR, ...
 • Seyedfatemi N, Heydari M, Hoseini A. Self Esteem and its ...
 • Mohammadi N. Sajadi Negad M. Psychometric evaluation of measures concerns ...
 • Shams s, Hemmati m, Sheikhi n. comparison of the effects ...
 • Poorgholami F, Javadpour S, Saadatmand V, Jahromi MK. Effectiveness of ...
 • Hemmati M, Hashemlo L, Khalkhali H. The effect of implementing ...
 • Sanaie N, Nejati S, Zolfaghari M, Alhani F, Kazem Nejad ...
 • Mulford DL. Using the teach-back method to improve self-care behaviors. ...
 • Rahimi A, Ahmadi F, Gholyaf M. effect of applying continuous ...
 • Ebrahimi H, Navidian A, Keykha R. Effect of supportive nursing ...
 • نمایش کامل مراجع