شناسایی عوامل موثر بر بازسازی تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری (مورد مطالعه: کشور سوریه)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 476

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCACONF06_069

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

چکیده مقاله:

اهمیت این مطالعه از اهمیت روزافزون صنعت گردشگری و تصویر مقصد ناشی می شود که به شدت تاثیرگذار برادراک گردشگران از مقصد و نگرش آنها راجع به آن، میباشد. بنابراین، هدف از این مطالعه توصیف عواملی که بربازسازی تصویر ذهنی گردشگران نسبت به کشور سوریه، موثر هستند، می باشد، به منظور استفاده از آنها برای ترقیهصنعت گردشگری سوریه در آینده میشود. این تحقیق یک مطالعه توصیفی کاربردی است. به منظور یاقتن به هدفتحقیق از مصاحبه عمیق با ۱۵ نفر از خبرگان و متخصصان صنعت گردشگری سوریه و ایران استفاده شد. یافته هایمطالعه حاضر نشان میدهد که مجموعه از عوامل فعال در راستای بازسازی تصویر مقصد، وجود دارند از جملهاستفاده از فضای مجازی، شرکت در نمایشگاه های بین المللی گردشگری، تبلیغات دهان به دهان، ثبت نظرگردشگران خارجی، دعوت افراد مشهور، استفاده از گردشگری سلامت، گردشگری مذهبی و گردشگری سیاه،تبلیغات مستندی و کمک گرفتن از سفارت ها. تعدادی از عوامل دیگر نیز وجود دارند اما بنا بر شرایط خاص کشورسوریه، مشخص شد که موثر نیستد و نهایتا حذف شدند.

نویسندگان

هلا یوسف

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی / بازاریابی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

بهمن حاجی پور

دانشیار دانشگاه مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

غلامحسین خورشیدی

استاد دانشگاه مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

محمدرضا حمیدی زاده

استاد دانشگاه مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران