بررسی آرایه های مرصع بر روی لباس زنان و مردان قاجار

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 426

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU01_0164

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1400

چکیده مقاله:

پوشاک وآرایه های زینتی همراه آن از عناصری هستند که به کمک آنها می توان اقشار مختلف جامعه را تفکیک نمود. در جامعه ایران عصر قاجار نوع نظام و قدرت حاکم بر اساس اسناد و نوشته های نویسندگان مختلف از نوع سنتی بوده و در آن حاکم یا به تعبیری شاه قدرت مطلق محسوب می شده است . در چنین جامعه ای قدرت ، دستاوردهای چون ثروت و منزلت را به همراه داشته است . لذا اقشار و طبقات وابسته به این قدرت مطلقه چون شاهزادگان ، زنان حرمسرا و درباریان و حتی برخی از تجار و روحانیون به سبب وابستگی شان به این کانون قدرت به طبع از مواهب این قدرت که همانا کسب ثروت و منزلت بوده است ، بهرمند می شدند . روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش پدیدار شناسی است که به ساختار پرداخته می شود و گردآوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است و در پی پاسخگویی به این سوال است که هنر جواهردوزی بر روی لباسهای عصر قاجار به چه نحوی به کار می رفت و شامل چه نوع نقوش و آرایه های تزیینی میشد؟ نتایج نشان داد که استفاده از جواهر دوزی و مروارید دوزی بر روی پوشاک، استفاده از نقش کهن بته جقه هم به عنوان طرح در پارچه ها و هم به عنوان طرح اصلی در جواهرات مورد استفاده همراه پوشاک و استفاده از نشان ها بر روی پوشاک به خصوص در مورد آقایان از جمله آرایه های زینتی هستند که در این دوره مورد استفاده قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها:

آرایه های مرصع ، پوشاک زنان و مردان قاجار ، دوره قاجار

نویسندگان

فهیمه زارع زاده

استادیار گروه هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

فاطمه شاکرد

دانشجو کارشناسی ارشد نقاشی ایرانی،گروه هنر اسلامی،دانشگاه تربیت مدرس