چگونه توانستم رفتارهای نابهنجار (خشم وپرخاشگری) را در دانش آموزم اصلاح کنم؟

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 122

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FEMCONF01_175

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1400

چکیده مقاله:

یکی از رفتار های نابهنجار خشم وپرخاشگری است. خشم وپرخاشگری هیجان های جهان شمولی هستند که در همه فرهنگ دیده می شوند ویکی ازشایع ترین مشکلات رفتاری هستند که موجب ناراحتی وپریشانی دیگران گردیده وبهداشت روانی جامعه را مختل می کنند.خشم در دانش آموزان میتواند به کاهش نمرات درسی ،تنهایی ومشکلات خطر ساز بیانجامد.خشم یک هیجان طبیعی است وجزئی از طبیعت انسانی است ونمی توان آن را از انسانگرفت اما می توان آن را مدیریت کردیا با آموزش هایی توان مدیریت آن را به دست آورد. دراین اقدام پژوهی با هدف چگونگی اصلاح رفتارنابهنجار(خشم وپرخاشگری) در دانش آموزم زهرا (مستعار) که در پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ مشغول به تحصیل است ، مورد بررسی قرار گرفت. اقدامات انجام شده شامل ۸ جلسه آموزشی برطبق چهارچوب برنامه درمان های شناختی- رفتاری میشن بام (۲۰۰۳) می باشد که به صورت فردی درنمونه مورد نظر انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که جلسات آموزشی در اصلاح رفتارهای نا بهنجار موثر بوده است وخشم وپرخاشگری کمتری در کلاس مشاهده شد.پیشنهاد می شود معلمان دیگر نیز از این شیوه تربیتی وآموزشی در دانش آموزانی که مشکلاتی نظیر استرس، خصومت، نگرانی وخشم دارند، مورد استفاده قرار دهند.

نویسندگان

نرجس خسروی مشیزی

آموزگار ابتدایی،دانشجوی دانشگاه فرهنگیان ،کرمان،ایران

عزت اله ملک پورافشار

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان،پردیس پسرانه خواجه نصیر کرمان،ایران