تغییرات فصلی دما، شوری و چگالی در دریای خزر جنوبی در دو فصل گرم و سرد، منطقه نوشهر

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 228

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCONF03_011

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1400

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر تغییرات فصلی خصوصیات فیزیکی اعم از دما، شوری و چگالی پتانسیل در منطقه نوشهر، بر اساس اندازه گیری های انجامشده با استفاده از CTD مورد بررسی قرار می گیرد. داده های استفاده شده در این تحقیق حاصل از اندازه گیری های انجام شده در دوفصل گرم و سرد (بهار و پاییز) سال ۱۳۹۷ از نزدیک ساحل به دور از ساحل است. نتایج به دست آمده نشان داد، در فصل بهار MLD بهشکل قابل توجهی کمتر از فصل پاییز است. دما و چگالی در فصل بهار به نسبت فصل پاییز در سطح بیشتر است. شیب ترموکلاین وپیکنوکلاین در بهار زیاد و در پاییز به شدت ضعیف است.

نویسندگان

سمیه نهاوندیان

استادیار گروه فیزیک دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، نور