تغییرات فصلی کلروفیل- آ، شوری و کدورت در دریای خزر جنوبی در دو فصل گرم و سرد، منطقه نوشهر

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 338

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCONF03_005

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1400

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر تغییرات فصلی خصوصیات مختلف ستون آب اعم از کلروفیل- آ و کدورت در منطقه فلات قاره نوشهر در منطقه مازندران واقع در جنوب دریای خزر، بر اساس اندازه گیری های انجام شده با استفاده از CTD مورد بررسی قرارمی گیرد. داده های استفاده شده در این تحقیق حاصل از اندازه گیری های انجام شده در فصل های بهار و پاییز سال ۱۳۹۷از نزدیک ساحل به دور از ساحل است. بر اساس نتایج به دست آمده، در فصل بهار بیشینه کلروفیل آ در عمق حدود - ۲۰متر در منطقه دور از ساحل مشاهده می شود. در حالیکه در پاییز بالاترین غلظت کلروفیل- آ در نزدیکی ساحل است. بیشینه کدورت در هر دو فصل در نزدیکی ساحل و در ایستگاه عمق ۵ متری مشاهده شد.

نویسندگان

سمیه نهاوندیان

استادیار گروه فیزیک دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، نور