ارزیابی مهارت های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران: رویکرد میانگین‎گیری مدلی بیزین

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 177

فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPDR-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1400

چکیده مقاله:

ارزیابی عملکرد مدیریت سبد اوراق بهادار و مهارت های مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، تحت شرایط مختلف زمانی، در بازار مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مهم‎ترین مطالعات انجام شده جهت بررسی مهارت های مدیریت فعال صندوق های سرمایه‎گذاری، مدل های مبتنی بر قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و مدل های مبتنی بر سبد اوراق بهادار نگه‎داری‎شده می باشد که به ارزیابی مهارت موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‎گزینی مدیریت صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مدیریت صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۳تا ۱۳۹۶ پرداخته ایم. در این پژوهش با استفاده از تلفیق مدل های مبتنی بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه‎ای که شامل مدل های موقعیت‎سنجی بازار و اوراق گزینی ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون می باشند، با مدل سه‎عاملی فاما و فرنچ عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری منتخب و عملکرد مجموع صندوق ها در قالب مدل داده های سری زمانی و پانل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل ها به طور کلی نشان داد که نمی توان در درمورد معناداری عامل‎ های در نظر گرفته شده ادعایی نمود؛ در واقع، بر اساس ادبیات حاضر نوعی نااطمینانی نسبت به عملکرد مدل به وجود می آید. در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین‎گیری بیزین(BMA) با لحاظ نمودن مهارت های موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‎گزینی ارائه شده توسط کاسپرزیک و آلدا، مدل‎های متعددی متشکل از متغیرهای مورد استفاده تصریح و برآورد گردید. نتایج برآورد مدل بهینه نشان داد، صرف ریسک بازار و موقعیت‎سنجی احتمال پسین بالایی را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه ها:

اوراق‎گزینی ، صندوق سرمایه گذاری مشترک ، رگرسیون داده های پانلی ، موقعیت‎سنجی بازار ، میانگین‎گیری مدلی بیزین

نویسندگان

بهرنگ اسدی قره جلو

دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران

حسین عبده تبریزی

دکتری علوم مالی، دانشگاه منچستر