بررسی الگوریتم های فراابتکاری و نقش آفرینی موثر آنها در سرویس ترکیبی سازمانی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 511

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CITI04_021

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1400

چکیده مقاله:

در سال های اخیر علاقه مندی به ساختار خدمات ترکیبی به دلیل اهمیت آن در کاربردهای سازمانی بوجود آمده است. ترکیب خدمات یکرویکرد رو به رشد است که خلق خدمات جذاب درسطح سازمان را، افزایش می دهد. در این مقاله، مکانیزم ترکیب سرویس های سازمانی باتوجه بهنقش آفرینی الگوریتم های فراابتکاری در حوزه های مختلف آن، مانند الگوریتم کلونی مورچگان، ژنتیک و ... مورد بررسی قرار گرفته است. در چنددهه اخیر، دسته ای از الگوریتم های تقریبی توسعه داده شده اند که سعی دارند با ترکیب اصول اولیه روش های ابتکاری (هیوریستیک) روشی را برایجستجوی موثر و کارای فضای جواب پیدا کنند. امروزه این روش ها به روش های فرا ابتکاری (متاهیوریستیک) مشهورند. اصطلاح متاهیوریستیکاولین بار توسط Glover در سال ۱۹۹۳ و به هنگام معرفی روش جستجوی ممنوع به عنوان یک روش ابتکاری جدید به کار برده شد. روشهای فراابتکاری، نظیر الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی مورچگان، روش شبیه سازی تبرید، جستجوی ممنوع و شبکه های عصبی مصنوعی نمونه هایی ازاین روش ها می باشند. مشخصات اصلی روشهای فرا ابتکاری، جستجو موثر و کارای فضای جواب به جای یافتن صرف جواب های بهینه یا نزدیکبهینه، که در این مقاله مورد بیان قرارمی گیرند، با استفاده از مکانیزم هایی فراابتکاری از به دام افتادن فرآیند جستجو در بهینه های موضعی جلوگیریمیکند. الگوریتمهای فرا ابتکاری، وابسته به نوع مساله نیستند، به عبارت دیگر می توان آنها را برای حل طیف گسترده ای از مسائل بهینه سازی مورداستفاده قرار داد که نوآوری در این مقاله با هدف ایجاد بهینگی در ترکیب سرویس سازمانی می باشد.

نویسندگان

مجتبی واعظ زاده

گروه مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر