اقتصاد ارزش، فراتحلیلی بر چالشها و فرصت های فناوری بلاکچین برای کسب وکارها

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,063

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BLOCKCHAIN02_012

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1400

چکیده مقاله:

رشد چشمگیر کسب وکارها وامدار نوآوری هایی است که در فرآیند و محصول آنها رخ داده است، این مهم از طریق بهره گیری از فناوریهای سطح بالایی چون بلاکچین امکان پذیر است. فناوری تاثیر بسزایی بر جهان داشته، این تاثیرات تنها نشات گرفته از رسانه های اجتماعی، کلان داده ها، رباتیک و هوش مصنوعی نیست، این تغییرات بزرگ با پتانسیل یکپارچه سازی بلاکچین، قابلیت تحقق پذیری دارد. ما با بررسی مفاهیم بنیادین شبکه همتابه همتا بلاکچین، در می یابیم که این فناوری قابلیت ثبت هرگونه دارایی ملموس و غیرملموس با ارزش را دارد. تغییرناپذیری، توزیع پذیری و قابلیت رمزگذاری برآن، موجب تحول در تمرکزگرایی کسب وکارها میشود. یکی از دستاوردهای این فناوری، انقلابی اساسی، در تعریف اعتماد است و این مهم، موجب از میان رفتن اصطکاک های بازار میشود. ما در این پژوهش برآن شدیم که فرا تحلیلی بر نقش فناوری بلاکچین در کسب وکارها داشته باشیم و به بیان فرصتها و چالشهای فناوری بلاکچین برای کسب وکارها بپردازیم و با بیان چگونگی بکارگیری این فرصتها، نقش تسهیل گر بلاکچین را در صنعتهای مختلف شرح دهیم. علیرغم عدم پذیرش جامع این فناوری، بازیگران جدیدی ایجاد شدهاند و ابزار بنیادی بلاکچین میتواند با تغییر سامانه ها، پایه گذار اقتصاد هوشمند و تحول کسبوکارها باشد. این مقاله با زبانی ساده به بیان ویژگیهای اساسی فناوری بلاکچین و فرصتهای مربوط به کسب وکار ناشی شده از آن پرداخته و با نگاهی آینده نگرانه به پیشبینی روند تحول یا توسعه کسب وکارها می پردازد.

نویسندگان

حسام الدین جلادتی

دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهرا ن

احسان چیت ساز

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرا ن