ارزیابی عملکرد تامین کنندگان تعمیرات و نگهداری پایدار در صنعت پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم گیری ARAS

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 547

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF07_007

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1400

چکیده مقاله:

صنعت پتروشیمی، صنعتی با آلودگی زیاد و پرخطر است. تحت روند برون سپاری مشاغل نگهداری در صنعت پتروشیمی، عملکرد تامین کنندگان تعمیر و نگهداری ارتباط مستقیمی با ایمنی عملکرد دارد. در مواجهه با مقیاس وسیع و متنوع از توانایی تامین کنندگان نگهداری که در یک محیط خطرناک با درجه حرارت بالا، فشار بالا و انفجار زیاد کار می کنند، شرکتهای پتروشیمی نیاز به ارزیابی عملکرد پایداری تامین کنندگان نگهداری با معیارها و روشهای ارزیابی مناسب دارند. با این حال، تعداد اندکی از محققان این مساله صنایع خاص را مورد توجه قرار دادند . بنابراین، در این مقاله، چارچوب معیارهای ارزیابی عملکرد جدید تامین کنندگان تعمیر و نگهداری تدوین شده و یک روش تصمیمگیری ARAS برای ارزیابی عملکرد واقعی آنها ارائه شده است. در مرحله اول، با توجه به کمبود معیارهای عملکرد در روند تعمیر و نگهداری شرکت های پتروشیمی، یک چارچوب معیار ارزیابی عملکرد تامین کننده پایدار از ۳ بعد شامل جنبه اساسی ، جنبه پردازش و همچنین جنبه پایداری ایجاد شد . سرانجام، بر اساس مطالعه موردی یک شرکت پتروشیمی و تجزیه و تحلیل حساسیت چارچوب تصمیم، اثربخشی معیارهای ارزیابی عملکرد و کاربرد روش به کار رفته تایید شد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی عملکرد پایدار تامین کننده ، معیارهای ارزیابی عملکرد ، روش ARAS ، صنعت پتروشیمی

نویسندگان

امین ابوعطا

دانش پذیر دوره پست دکتری مدیریت کسب و کار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

شکوه خسروی نیا

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

محمدنعیم قرابگلو زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه غیرانتفاعی آبا، قزوین، ایران

عادل پورقادر چوبر

مدرس گروه مدیریت، دانشگاه غیرانتفاعی سهروردی قزوین، ایران