مطالعه بررسی میزان شیوع تریکوموناز گالینه در کبوتران شهرستان خاتم در استان یزد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 269

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRONOMY01_551

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

بیماری تریکومونیازیس توسط یک انگل تاژک دار به نام تریکوموناس گالینه ایجاد می شود و در گروه تک یاخته ها قرار می گیرد، این تک یاخته بطور عمده در پرندگان، بخصوص کبوتر و قمری یافت می شود، اگرچه پرندگان دیگر نیز می توانند میزبان این تک یاخته باشند. بیماری بیشتر قسمت های فوقانی دستگاه گوارش، حلق، حنجره، چینه دان و مری را درگیر می نماید. این تحقیق بر روی ۲۰۰ قطعه کبوتر از مناطق مختلف شهرستان خاتم در استان یزد انجام گرفت. نمونه ها با سوآپ پنبه ای از ناحیه دهانی- حلقی، حنجره گرفته شد و به روش لام مرطوب و رنگ آمیزی گیمسا و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج، حدود % ۳۶/۵ از کبوترها به انگل تریکوموناس آلوده بودند، کبوتران زیر یکسال میزان آلودگی بیشتری نسبت به بقیه گروه ها از خود نشان دادند. همچنین میزان آلودگی در کبوتر های ماده با % ۵۷/۵ آلودگی، بیشتر از کبوتر های نر به بیماری مبتلا بودند. با توجه به نتایج می توان اینگونه نتیجه گیری کرد پرنده های زیر یکسال با توجه به حساسیت بیشتر و همچنین کبوترهای ماده به علت تماس بیشتر با جوجه های آلوده، از آلودگی بیشتری برخوردار هستند و با افزایش سن میزان مقاومت کبوتران به این بیماری بیشتر می شود.

نویسندگان

غلامحسین پورقنبری

استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه اردکان