سبکهای شوخ طبعی و تعارض زناشویی در دانشجویان متاهل

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 133

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_COUN-14-55_002

تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

چکیده تاریخ دریافت: ۲/۲/۹۴ - تاریخ پذیرش: ۵/۶/۹۴ هدف: این پژوهش به منظور بررسی رابطه سبک های شوخ طبعی و تعارض های زناشویی در دانشجویان متاهل انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور ساری می باشند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) ۳۱۴ دانشجوی متاهل (۱۸۳ زن و ۱۳۱ مرد) دانشگاه پیام نور ساری به روش تصادفی طبقه ایی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های سبکهای شوخ طبعی (مارتین، پالیک - دوریس، لارسن، گری و ویر ، ۲۰۰۳) و تعارض زناشویی (ثنایی، ۱۳۷۹) پاسخ دادند. یافته ها: یافته ها وجود همبستگی معنادار و منفی بین سبک شوخ طبعی سازش یافته (شوخ طبعی پیوندجویانه ۲۱۴ /.- = r و شوخ طبعی خود ارزنده سازانه ۱۱۶/.- = r) با تعارض زناشویی را نشان داد، و نیز نشان داد بین سبک شوخ طبعی سازش نایافته (شوخ طبعی پرخاشگرانه ۰۵۲/. = r و شوخ طبعی خود تحقیرانه ۰۸۸/. = r ) رابطه معنی داری با تعارض زنا شویی وجود ندارد. سطح معناداری ۰۵/۰P < و ۰۱/۰ P <می باشد. همچنین آزمون T تفاوت بین دو جنس از نظر سبکهای شوخ طبعی سازش نایافته (پرخاشگرایانه و خود تحقیرگرایانه) معنادار نشان داد (۰۰۰/۰ < P). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان دادند که سبکهای شوخ طبعی سازش یافته با تعارض زناشویی و بعضی از مولفه های آن، همبستگی منفی دارند و بین سبکهای شوخ طبعی سازش نایافته و تعارض زناشویی و مولفه های آن، همبستگی معناداری وجود ندارد؛ افزون بر این، بین دانشجویان مرد و زن از نظر به کارگیری سبکهای شوخ طبعی تفاوت معناداری به دست آمد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

باب اله بخشی پور

دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 •  Alberts, J. K. (۱۹۹۰). The use of humor in ...
 •  Barelds, D., &amp;amp; Barelds-Dijkstra, P. (۲۰۱۰). Humor in intimate ...
 •  Bippus, A. M. (۲۰۰۰). Making sense of humor in ...
 •  Bippus, A., Stacy, Y., &amp;amp; Norah, D. (۲۰۱۱). Humor ...
 •  Butzer, B., &amp;amp; Kuiper, N. (۲۰۰۸). Humor use in ...
 •  Buss, D. M. (۲۰۱۱). Evolutionary psychology: The new science ...
 •  Cann, A, M. Ashley, N, Jennifer, W., &amp;amp; Lawrence, ...
 •  Cann, A., Christine, Z., &amp;amp; Heather, D. (۲۰۰۹). Positive ...
 •  Cann, A, Christine, Z., &amp;amp; Heather, D. (۲۰۱۱). Humor ...
 •  Caird, S.,&amp;amp; Martin, R.A. (۲۰۱۴). Relationship-focused humor styles and ...
 •  Chen, G. H., &amp;amp; Martin, R. A. (۲۰۰۷). A ...
 •  Craik, K. H., Lampert, M. D., &amp;amp; Nelson, A. ...
 •  Doh, H.S., Shin, N., Kim, M.J., Hong, J.S., Choi, ...
 •  El-Sheikh, M., Keiley, K., Erath, S., &amp;amp; Dyer, W.J. ...
 •  Feingold, A., &amp;amp; Mazzella, R. (۱۹۹۳). Preliminary validation of ...
 •  Fincham, F. D., &amp;amp; Beach, S. R. (۱۹۹۹). Marital ...
 •  Fraley, B.,&amp;amp; Arthur, A. (۲۰۰۴). The effect of a ...
 •  Ganz, F. D., &amp;amp; Jacobs, J. M. (۲۰۱۴).The effect ...
 •  Gignac, G. E., Karatamoglou, A., Wee, S., &amp;amp; Palacios, ...
 •  Hampes, W. P. (۱۹۹۲). Relation between intimacy and humor. ...
 •  Hampes, W. P. (۲۰۰۶). The relation between humor styles ...
 •  Jackson-Dwyer, D. (۲۰۱۴). Interpersonal relationships. New York. Routledge: Taylor ...
 •  Kalliny, M., Cruthirds, K. W., &amp;amp; Minor, M. S. ...
 •  Kazarian, S. S., &amp;amp; Martin, R. A. (۲۰۰۴). Humor ...
 •  Kazarian, S. S., &amp;amp; Martin, R. A. (۲۰۰۶). Humor ...
 •  Krokoff, L. J. (۱۹۹۱). Job distress is no laughing ...
 •  Kuiper, N. A., Grimshaw, M., Leite, C., &amp;amp; Kirsh, ...
 •  Kuiper,N , A., &amp;amp; Martin, R. A. (۱۹۹۸). Is ...
 •  Manickam, L. S. S. (۲۰۱۴). Marital Conflict: An Exploration ...
 •  Martin, R. A. (۲۰۰۱). Humor, laughter and physical health: ...
 •  Martin, R. A. (۲۰۰۳). Sense of humor. In: S. ...
 •  Martin, R. A. (۲۰۰۷). The psychology of humor: An ...
 •  Martin, R. A., Lastuk, J. M., Jeffery, J., Vernon, ...
 •  Martin, R. A., &amp;amp; Lefcourt, H. M. (۱۹۸۳). Sense ...
 •  Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., ...
 •  McGee, E., &amp;amp; Shevlin,M. (۲۰۰۹). Effect of humor on ...
 •  Ruch, W., &amp;amp; Kohler, G. (۱۹۹۸). A temperament approach ...
 •  Saroglou, V., Lacour,C., &amp;amp; Demeure,M-E. (۲۰۱۰). Bad humor, bad ...
 •  Schueller, S.M. (۲۰۱۲). Positive Psychology. In V. S Ramachandran ...
 •  Seligman, M. E.P &amp;amp; Csikszentmihalyi, M. (۲۰۰۰). Positive Psychology: ...
 •  Stutzman, S.V., Bean, R.A., Miller, R.B., Day, R.D., Feinauer, ...
 •  Wilbur, C., &amp;amp; Campbell, L. (۲۰۱۱). Humor in romantic ...
 •  Yip, J. A., &amp;amp; Martin, R. A. (۲۰۰۶). Sense ...
 •  Zeigler-Hill, V &amp;amp; Besser, A. (۲۰۱۳). Laughing at the ...
 •  بخشی پور، ب.، اسدی، م.، کیانی، ا.، شیرعلی پور، ...
 •  ثنایی، ب. (۱۳۷۹). مقیاس سنجش خانواده و ازدواج. تهران، ...
 •  ثنایی، ب.، علاقبند، س.، هومن، ع. (۱۳۷۹). مقیاس های ...
 •  علی نیا کروئی، ر.، دوستی، ی.، دهشیری، غ.، حیدری، ...
 • نمایش کامل مراجع