ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات اجتماعی- فرهنگی مقاصد روستایی(مطالعه موردی: بخش کن – دهستان سولقان)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 140

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPPL-4-2_004

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

گردشگری روستایی با وجود برخورداری از ماهیت های متفاوت، در همه شرایط دارای بار فرهنگی عظیمی می باشد. این اثرگذاری و اثرپذیری فرهنگی در هر دو جامعه میزبان و میهمان مشاهده می شود که بستگی به شرایط اجتماعی، پذیرش یا رد آن متفاوت می باشد. شناخت اثرات گردشگری بر روی جوامع میزبان، یکی از حوزه های اصلی مورد علاقه برای جغرافیدانان و همچنین دیگر محققان گردشگری است. اثرات حاصل از گردشگری به دو صورت مثبت و منفی می باشد که در بررسی و تحلیل اثرات آن بر جامعه میزبان باید هر دوی آن ها را مورد مطالعه قرار داد. یکی از مهم ترین ابعاد گردشگری، بعد فرهنگی می باشد. در واقع آثار فرهنگی و اجتماعی گردشگری از جمله مهم ترین ملاحظات توسعه گردشگری در هر منطقه به ویژه در مناطق روستایی بشمار می رود که تاثیرپذیری و تاثیرگذاری فرهنگی بین جامعه میزبان و میهمان بسیار بالا می باشد و تاکنون در محافل علمی کمتر مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است. این نوع گردشگری که مطرح شدن آن منوط به وجود آثار و جاذبه های فرهنگی می باشد، با عنوان گردشگری فرهنگ محور یاد می شود، از آنجا که در منطقه سولقان آثار گردشگری مذهبی و فرهنگی زیادی وجود دارند، از این رو، هدف این پژوهش شناخت اثرات و پیامدهای گردشگری روستایی با تاکید بر راهبرد فرهنگ محور در منطقه سولقان می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از نوع میدانی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری مورد مطالعه ۳۶۰ نفر در دو گروه گردشگران و جامعه محلی بوده که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است. برای تعیین مقدار روایی ابزار پرسشنامه از روش صوری (تایید خبرگان دانشگاهی) استفاده شد و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه گردشگران ۸۱/۰ جامعه محلی ۸۴/۰ و مدیران و کارشناسان ۸۲/۰ بدست آمده است. تحلیل ها داده از طریق آزمون همبستگی، آزمون t تک نمونه ای و مدل چند معیاره پرومتی انجام شد که نتایج به دست آمده نشان داد که، بین اثرات توسعه گردشگری با تغییرات اجتماعی- فرهنگی در روستاهای مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد و بیشترین اثرات در زمینه تغییر در نحوه پوشش جوانان روستا و تغییر آداب و رسوم مردم محلی مشاهده می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که بیشترین تغییرات در بعد فرهنگی با مقدار t محاسبه شده ۳۱۸/۴۹ می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل پرومتی بیشترین اثرات و تغییرات اجتماعی- فرهنگی رخ داده در روستاهای سولقان و امام زاده داوود و سنگان بالا می باشد. بنابراین می توان بیان کرد که توسعه گردشگری در روستاهای منطقه مورد مطالعه تاثیرات عمیقی بر تغییرات اجتماعی- فرهنگی دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد ادبی ممقانی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس

فضیله خانی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

حمدالله سجاسی قیداری

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

سعیده فرخی سیس

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • انصاری، سید حسن، (۱۳۸۷)، گردشگری فرهنگی و آثار آن، روزنامه ...
 • بونی فیس، پریسیلا، (۱۳۸۰)، مدیریت گردشگری فرهنگی، ترجمه محمود عبداله ...
 • پاپلی یزدی، محمدحسین، سقایی، مهدی، (۱۳۸۵)، گردشگری پایدار (ماهیت و ...
 • جهانیان، منوچهر و نادعلی پور، زهرا، (۱۳۸۸)، مدیریت گردشگری (تعاریف، ...
 • رضوانی، محمدرضا، (۱۳۸۷)، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، ...
 • شالچیان، طاهره، (۱۳۸۳)، صنعت گردشگری و برنامه چهارم توسعه، ماهنامه ...
 • علیقلی زاده فیروزجانی، ناصر، (۱۳۸۶)، اثرات گردشگری بر نواحی روستایی، ...
 • قدیری معصوم، مجتبی، پازکی، معصومه، (۱۳۸۹)، گردشگری پایدار (روستایی و ...
 • قهرمانی، نسرین، (۱۳۸۶)، نقش گردشگری در توسعه روستایی، مطالعه موردی: ...
 • محلاتی، صلاح الدین، (۱۳۸۱)، درآمدی بر جهانگردی فرهنگی، انتشارات دانشگاه ...
 • مهدوی، مسعود، (۱۳۸۶)، جغرافیای روستایی ایران، انتشارات سمت، تهران ...
 • نجفی، ضیاالدین، (۱۳۹۰)، امامزاده های ایران: فهرست بخشی از امامزاده ...
 • وای گی، چاک، (۱۳۸۵)، جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه ...
 • یعقوب زاده، رحیم، دولت آبادی، فیروز، (۱۳۸۸)، گردشگری فرهنگی و ...
 • Brian Archer, Chris Cooper, Lisa Ruhanen,(۲۰۰۵) , The positive and ...
 • Buckley .R, (۲۰۰۴) , Enviromental Impacts of Ecotourism, Series No. ...
 • Butler Richard; Hall, C. Michael & Jenkins Jhon(۱۹۸۰) , Tourism ...
 • Lumesdon, Les & J. Stephan ۲۰۰۴, Tourism & Transport(Issues and ...
 • Margaret Deery , Leo Jago , Liz Fredline, (۲۰۱۱) , ...
 • Mathieson and Wall, (۱۹۸۲) , Tourism; economic, physical and social ...
 • Razaq Raj, Nigel D. Morpeth, (۲۰۰۷) , Religious Tourism and ...
 • Brans, J.P., Mareschal, B., Vincke, H., (۱۹۸۶) , How to ...
 • Brans, J.P., and Mareschal, B, (۱۹۹۴) , The Promcalc-gaia Decision ...
 • Kalogeras, N., Baourakis, G., Zopounidis, C., and Dijk, G., (۲۰۰۴) ...
 • Chou, T., Lin, W., Lin, C., Chou, W., and Haung, ...
 • Leeneer, I., and Pastijn, H., (۲۰۰۲) , Selecting Land Mine ...
 • Figueira, J., Smet, Y., and Brans, J.P., (۲۰۰۴) , MCDM ...
 • UNWTO, (۲۰۱۰) , Tourism Highlights ۲۰۰۷ Edition, Available in www.unwto.co ...
 • نمایش کامل مراجع