بررسی اثر تغییر غلظت مس و کارسرد بر ریزساختار و رفتار پیرسازی آلیاژهای بر پایه آلومینیوم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 131

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMI-6-2_009

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

آلیاژهای Al-Cu به علت نسبت استحکام به وزن بالا و مقاومت به خستگی نسبی خوب، کاربردهای بسیار گسترده ای در صنایع مختلف دارئد. در این تحقیق، نمونه هایی با غلظت های متفاوت مس که بر روی آنها به ترتیب عملیات محلول سازی، کارسرد و سپس پیرسازی در مدت زمان های مختلف انجام شده مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های ریز ساختاری و خواص مکانیکی نمونه ها با استفاده از آزمون سختی سنجی ویکرز و میکروسکوپ الکترونی عبوری انجام شد. نتایج حاصله ارتباط معنا داری بین عملیات حرارتی اعمال شده، ریزساختار و خواص مکانیکی نشان می دهد به طوری که در نمونه هایی با درصدهای وزنی مس بیشتر از ۲/۱، رسوب-های 'θ تشکیل شده در اثر پیرسازی مشهود می باشد. نتایج میکروسکوپی الکترونی عبوری نشان می دهد که رسوب گذاری در نمونه های۸۰ درصد کارسرد شده به طور کامل متفاوت با نمونه های دیگر بوده و در اثر پیرسازی جوانه زنی فاز پایدار θ قبل از رسوب گذاری فاز شبه پایدار 'θ اتفاق می افتد. هم چنین مشاهده گردید که رسوب-های'θ تشکیل شده در این نمونه در مقایسه با نمونه کارسرد نشده دارای ضخامت بیشتری می باشند. بدین ترتیب امکان انتخاب عمیات حرارتی مناسب برای رسیدن به بهینه خواص میسر شد.

نویسندگان

Sh. khameneh asl

materials, SUT