بهینهسازی پارامترهای هندسی آبشکن محافظ با استفاده از روش تاگوچی و GRA

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 275

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-24-1_002

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

بهطور کلی طراحیهای مهندسی نیاز به بهینهسازی فاکتورهای موثر در پدیده مورد مطالعه دارند که اغلب به روندی پرهزینه و طولانی مدت میانجامد. در این راستا روشهای جدیدی بهوجود آمدهاند که میتوانند بهینهسازی را با تعداد کمتر آزمایشها انجام دهند از اینرو مقرون بهصرفهتر هستند. در این مطالعه سعی شده است از روشهای تاگوچی و تاگوچی-GRA برای طراحی پارامترهای هندسی آبشکن محافظ استفاده شود بهنحوی که بهینهترین عملکرد را در کاهش آبشستگی سری آبشکنها داشته باشد. نتایج حاصل از هر دو روش سطح بهینه برای نسبت فاصله آبشکن محافظ به طول آبشکن اول را برابر با ۵/۲ و زاویه آبشکن محافظ را ۹۰ درجه نشان میدهند. حال آنکه نسبت طول آبشکن محافظ بهطول آبشکن اصلی در روش تاگوچی ۰/۸ و در روش تاگوچی–GRA برابر ۰/۶ بهدست آمد. علاوه بر این با استفاده از آنالیز واریانس مشخص شد که فاصله آبشکن محافظ از آبشکن اول، زاویه آبشکن محافظ و طول آبشکن محافظ بهترتیب بیشترین تاثیر در عملکرد آبشکن محافظ را دارا هستند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که هر دو روش توانایی بالایی در بهینهسازی دارند و بنابراین میتوانند در مطالعات مهندسین هیدرولیک مفید واقع شوند.  

نویسندگان

امین عطاردی

۱. Department of Water Engineering and Hydraulic Structures, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.

حجت کرمی

۱. Department of Water Engineering and Hydraulic Structures, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.

عبداله اردشیر

Amirkabir University of Technology

خسرو حسینی

۱. Department of Water Engineering and Hydraulic Structures, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ai, L., G. Zhang, W. Li, G. Liu and Q. ...
 • Andarvaj, A. 1997. Measure to control erosion at groyne. MSc. ...
 • Chiang, Y. M. and H. H. Hsieh. 2009. The use ...
 • Gisonni, C. and W. H. Hager. 2008. Spur failure in ...
 • Jeffrey Kuo, C. F., T. L. Su, P. R. Jhang, ...
 • Karami, H. 2011. Effect of protective spur dike on reduction ...
 • Karami, H., A. Ardeshir, K. Behzadian and M. Ghodsian. 2011. ...
 • Katata-Seru, L., T. C. Lebepe, O. S. Aremu and I. ...
 • Kuo, Y., T. Yang and G. W. Huang. 2008. The ...
 • Lin, C. L. 2004. Use of the Taguchi Method and ...
 • Lin, J. L. and C. L. Lin. 2002. The use ...
 • Pagliara, S. and M. Palermo. 2008. Plane plunge pool scour ...
 • Phadke, M. S. 1989. Quality Engineering Using Robust Design.: Prentice ...
 • Rostamabadi, M., A. A. Salehi Neyshabouri and A. R. Zarrati. ...
 • Rostamabadi, M., A. A. Salehi Neyshabouri and A. R. Zarrati. ...
 • Roy, R. K. 2010. A primer on the Taguchi method. ...
 • Sadeghi, S. H., V. Moosavi, A. Karami and N. Behnia. ...
 • Sadr, P., A. Kolahdooz and S. A. Eftekhari. 2017. The ...
 • Sun, B. Y., J. B. Xiao, Z. B. Li, B. ...
 • Tarng, Y. S., S. C. Juang and C. H. Chang. ...
 • Vaghefi, M., B. Faraji, M. Akbari and A. Eghbalzadeh. 2018. ...
 • Viswanath Allamraju, K. 2018. Voltage optimization of piezoelectric circular transducer ...
 • Zhang, J. Z., J. C. Chen and E. D. Kirby. ...
 • نمایش کامل مراجع