بررسی و تحلیل مناطق جرم خیز در کلانشهر مشهد با استفاده از تکنیک Hot spot analysis

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 694

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GTCSEUD01_053

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

امنیت جز نیازهای اولیه انسانی و در سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو، بعد از نیازهای اولیه در رده دوم قرار دارد.یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده حضور مردم در فضاهای عمومی،ترس یا احساس ناامنی است. امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل موثر بر آن،شناسایی محیط های جرم خیز و راهکارهای تقویت احساسامنیت و کاهش جرم در شهرها ضرورت یافته است. عدم انطباق فرم و عملکرد در بافت چنین محلاتی منجر به شکل گیری فضاهای عمومی ناموفق شده که زمینه ساز احساس عدم امنیت می باشد. .کلان شهر مشهد طی دو دهه اخیر دچار مشکلات فراوانی در روند شهرنشینی شده و با رشد جمعیتی و کالبدی گسترده ای مواجه شده که این رشد بیشتر به دلیل مهاجرت از نقاط مختلف استان بهکلان شهر مشهد بوده است. بنابر چنین ضرورتی، نوشته حاضر بر آن است تا با بررسی حوزه میانی غربی طرح تفصیلی کلان شهر مشهد و شناسایی محله های جرم خیز در آن منطقه به ارائه راهکارهایی جهت کاهش جرم و ایجاد احساس امنیت در آن حوزه بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده که از طریق مطالعات اسنادی و پرونده های کیفری نیروی انتظامی به جمع آوریاطلاعات پرداخته شده و با استفاده از تکنیک Hot spot analysis به تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که منطقه از محله پشت کارخانه قند آبکوه، گوی امیر المونین را شامل می شود. به دلیل بالا بودن تعداد خشونت ها، این منطقه جز یکی از مناطق جرم خیز کلانشهر مشهد شناسایی شده است. همچنین، خیابان سمزقند و میل کاریز، محلات پشت ترمینال و نخریسی به ترتیب جز مناطق جرم خیز این حوزه در کلانشهر مشهد شناسایی شده است و در نهایت راهکارهای مناسب برای ارتقا امنیت اجتماعی این منطقه ارائه شده است

کلیدواژه ها:

جرم و جنایت ، کانون جرم خیز hot spot ، ، تکنیک Hot spot analysis ، کلانشهر مشهد ، حوزه میانی غربی طرح تفصیلی

نویسندگان

نیما کیانفر

دانشجوی دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

محمد سعدی مسگری

استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران