ارزیابی و بررسی بهره گیری از تهویه طبیعی در جهت افزایش کیفیت هوای بیرونی در فضاهای شهری

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 359

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUPS01_062

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

تهویه طبیعی موثر بر شرایط آب و هوایی یک محیط شهری بستگی دارد.این امر از جریان باد، تشعشع نورخورشید و دمای هوا تاثیر می پذیرد.انتشار جریان هوا به شکل هندسی، تراکم و قابلیت عبور دهی و تخلخل، Permeability/ Porosity، فضای شهری دارد. در این مطالعه بهتاثیر دو منطقه ایجاد کننده جریان هوا در سه ساختار خیابانی متفاوت به لحاظ شکل هندسی، تراکم و قابلیت عبور دهی و تخلخل پرداختهمی شود. در این مقاله از روش آنالیز شماتیک نمونه نظام جریان هوا برای تعیین رفتارهای جریان در ساختار های متفاوت خیابانی و ارتباط آنهابا نسبت ارتفاع به پهنای این کریدور شهری استفاده می نماید. و طراحان ساختمان می توانند این روش تحلیلی را در مطالعات اولیه طراحی بهمنظور تعیین ابعاد و ساختار خیابان در مناطقی که در آنها تهویه طبیعی دارای اهمیت بالایی است مورد استفاده قرار دهند.

نویسندگان

اردلان افلاکی

دکترای معماری، طراحی پایدار و استادیار دانشکده هنر و معماری موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز- ایران

مریم تاج الدین

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز- ایران

ساره جمشیدی مقدم

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری موسسه آمو زش عالی آپادانا شیراز- ایران