بررسی راهکار های انتخاب حسابرس با استفاده از شاخص های کیفی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 392

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME06_057

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

بطور کلی مبنای حسابداری تعهدی اطلاعات مناسب تری برای تصمیم سازی و تصمیم گیری ارائه می دهد، لیکن اجرا و استفاده از آن برای هدف معین باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. در ادبیات حسابداری دو دهه اخیر بخش عمومی و به ویژه حسابداری دولتی، لزوم استفاده از مبنای تعهدی کامل به ویژه در حسابداری فعالیت های حاکمیتی (غیر بازرگانی) دولت ها، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. از این رو بررسی تحلیلی موانع این رویکرد، امری ضروری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی فرآیندی مراحل اجرای نظام حسابداری بخش عمومی در دستگاه های اجرایی است. تعدادی از ذیحسابان دستگاه های اجرایی ملی مستقر در شیراز، به منزله جامعه آماری در نظر گرفته شد و بین آنها پرسشنامه پژوهش (پنج گزینه ای طیف لیکرت)، توزیع گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مراحل عملیاتی اجرای نظام حسابداری بخش عمومی شامل «پیاده سازی، استقرار، بهره برداری عملیاتی و نظارت» به نحو مطلوبی انجام نگرفته اند.

کلیدواژه ها:

نظام حسابداری بخش عمومی ، پیاده سازی ، استقرار ، بهره برداری عملیاتی ، نظارت

نویسندگان

پریسا حشمتی اصل

کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز واحد سراب، تیریز،ایران

محمدرضا صفری چاکری

کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد تبریز واحد سراب، تیریز،ایران

ناصر مبشری

کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد تبریز واحد سراب، تیریز،ایران