ویژگی های روان سنجی مقیاس ذهن آگاهی نوجوان و بزرگسال (AAMS)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 312

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEM-10-39_007

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: اگرچه ابزارهای مختلفی جهت سنجش ذهن آگاهی طراحی شده است، لیکن هیچ یک از این ابزارها به بررسی جامع ابعاد ذهن آگاهی در کنار یکدیگر نپرداخته و هم چنین فقط برای یک گروه سنی خاص طراحی شده است. در پاسخ به این شکاف پژوهشی، مقیاس ذهن آگاهی دراتمن و همکاران (AAMS) با ۱۹ گویه جهت سنجش چهار بعد از ذهن آگاهی برای دو گروه نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس ذهن آگاهی دراتمن و همکاران در دو گروه دانش آموزان و دانشجویان بود. روش: پژوهش حاضر در قالب یک پژوهش روان سنجی به دنبال بررسی روایی و پایایی مقیاس ذهن آگاهی دراتمن و همکاران بود. مشارکت کنندگان پژوهش ۵۲۵ نفر (۲۲۰ دانشجو و ۳۰۵ دانش آموز) بودند که در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ مشغول به تحصیل بودند و مقیاس های ذهن آگاهی دراتمن و همکاران، لذت و امنیت اجتماعی گیلبرت و همکاران، بهزیستی هیجانی کی یز و مگیارموئه و تنظیم رفتاری هیجان کرایج و گارنفسکی را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی، ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی بررسی شدند. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدی چهار عامل توجه و آگاهی، واکنشی نبودن، قضاوتی نبودن و خودپذیری را تایید نمود. نتایج همبستگی با سایر آزمون ها نیز روایی همگرای مقیاس را تایید نمود. برای تعیین پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که تمامی ضرایب حاکی از همسانی درونی قابل قبول زیر مقیاس ها و نمره کل مقیاس بود. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مقیاس ذهن آگاهی دراتمن و همکاران از روایی و پایایی بسیار خوبی در دانش آموزان و دانش جویان ایرانی برخوردار است و کارایی لازم را برای اندازه گیری ذهن آگاهی در چهار بعد مذکور دارد. نتایج بر مبنای شواهد پژوهشی و نظری مورد بحث قرار گرفته است.

نویسندگان

حمید بارانی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

سیده پریسا سلامت

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

محبوبه فولادچنگ

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدوند، زهرا؛ حیدری­نسب، لیلا و شعیری، محمدرضا (1392). وارسی اعتبار ...
 • دهقان­منشادی، زبیده؛ تقوی، سیدمحمدرضا و دهقان­منشادی، ماریه (1391). بررسی خصوصیات ...
 • دهقانی، محسن؛ اسماعیلیان، نسرین؛ اکبری، فاطمه؛ حسنوند، مرجان و نیک­منش، ...
 • رحیمی، مهدی و فرهادی، سعید (1396). نقش واسطه گری انگیزش ...
 • سیف، علی­اکبر (1398). اندازه­گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: دوران ...
 • علوی، خدیجه؛ اصغری­مقدم، محمدعلی؛ رحیمی­نژاد، عباس؛ فراهانی، حجت­اله و مدرس­غروی، ...
 • قاسمی جوبنه، رضا؛ عرب­زاده، مهدی؛ جلیلی­نیکو، سعید؛ محمدعلی­پور، زینب و ...
 • معماری، هنگامه و حمیدی، فریده (1395). هنجاریابی مقیاس ذهن­آگاهی لانگر ...
 • هاشمیان، کیانوش؛ پورشهریاری، مه­سیما؛ بنی­جمالی، شکوه­السادات و گلستانی­بخت، طاهره (1386). ...
 • یعقوب­خانی، مرضیه؛ اسدزاده، حسن؛ سعدی­پور، اسماعیل؛ دلاور، علی و درتاج، ...
 • Akin, A., Uysal, R., Özkara, N., & Bingöl, T. Y. ...
 • Baer, R. A., Smith, G. T., & Allen, K. B. ...
 • Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, ...
 • Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits ...
 • Cardaciotto, L., Herbert, J. D., Forman, E. M., Moitra, E., ...
 • Chiesa, A., & Malinowski, P. (2011). Mindfulness‐based approaches: are they ...
 • Creswell, J. D. (2017). Mindfulness interventions. Annual review of psychology, ...
 • Dane, E. (2011). Paying attention to mindfulness and its effects ...
 • Davis, K. M., Lau, M. A., & Cairns, D. R. ...
 • Droutman, V., Golub, I., Oganesyan, A., & Read, S. (2018). ...
 • Gilbert, E. K., Foulk, T. A., & Bono, J. E. ...
 • Gilbert, P., McEwan, K., Bellew, R., Mills, A., & Gale, ...
 • Goldberg, S. B., Tucker, R. P., Greene, P. A., Davidson, ...
 • Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of ...
 • Hanley, A. W., & Garland, E. L. (2017). The mindful ...
 • Hilton, L., Hempel, S., Ewing, B. A., Apaydin, E., Xenakis, ...
 • Johnson, C., Burke, C., Brinkman, S., & Wade, T. (2017). ...
 • Kabat-Zinn, J. (2019). Mindfulness for All: The Wisdom to Transform the ...
 • Karyadi, K. A., VanderVeen, J. D., & Cyders, M. A. ...
 • Kaufman, E. A., Xia, M., Fosco, G., Yaptangco, M., Skidmore, ...
 • Keyes, C. L. M. & Magyar-Moe. Jeana, L. (2003). The ...
 • Kraaij, V., & Garnefski, N. (2019). The behavioral emotion regulation ...
 • Kudesia, R. S. (2019). Mindfulness as metacognitive practice. Academy of ...
 • Langer, E. J. (2004). Langer mindfulness scale user guide and ...
 • Leroy, H., Anseel, F., Dimitrova, N. G., & Sels, L. ...
 • Lindsay, E. K., & Creswell, J. D. (2017). Mechanisms of ...
 • Linehan, M. (1993). Cognitive behavioural treatment of borderline personality disorder.: ...
 • Marshall, S. L., Parker, P. D., Ciarrochi, J., Sahdra, B., ...
 • Quaglia, J. T., Braun, S. E., Freeman, S. P., McDaniel, ...
 • Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & Van Gucht, ...
 • Randal, C., Pratt, D., & Bucci, S. (2015). Mindfulness and ...
 • Ruedy, N. E., & Schweitzer, M. E. (2010). In the ...
 • Saxe, G. A., Hébert, J. R., Carmody, J. F., Kabat-Zinn, ...
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide ...
 • Segal, Z. J., Williams, M. G., & Teasdale, J. D. ...
 • Sutcliffe, K. M., Vogus, T. J., & Dane, E. (2016). ...
 • Walach, H., Buchheld, N., Buttenmüller, V., Kleinknecht, N., & Schmidt, ...
 • Wielgosz, J., Goldberg, S. B., Kral, T. R., Dunne, J. ...
 • نمایش کامل مراجع