ارائه یک طبقه بندی جدید از تهدیدات برونسپاری پایگاه داده با رویکرد پدافند غیرعامل

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 228

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SAPD-5-2_001

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

رعایت »اصل پراکندگی«، یکی از اصول پدافند غیرعامل میباشد. این اصل را میتوان به خدمات فناوری اطلاعات نیز تعمیم داد. برونسپاری پایگاه داده در یک سازمان، میتواند به »اصل پراکندگی «در ذخیرهسازی اطلاعات برای آن سازمان کمک کند. ارائه یک طبقهبندی مناسب از چالشهای برونسپاری پایگاه داده و دستهبندی آنها، به شناخت راهکارهای مناسب برای کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدات و اقدامات خصمانه دشمن کمک میکند. در این مقاله با بررسی معماری پایگاه داده برونسپاریشده، یک طبقهبندی جدید از چالشهای امنیتی فراروی برونسپاری دادهها ارائه شده است که نقایص طبقهبندیهای قبلی را برطرف میکند. این طبقهبندی جدید میتواند در جهتدهی دقیقتر تحقیقات آینده بسیار راهگشا باشد.  

نویسندگان

محمد محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مجید غیوری ثالث

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)