بازشناسی نقش ادراکات حسی در فضای زیسته با رویکرد پدیدارشناسی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 299

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASULW06_085

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1400

چکیده مقاله:

شناخت از هستی و هم زیستی با پدیده ها، مستلزم خلق فضاهایی است که با ایجاد حس تعلق در انسان، بستر مناسبی را جهتزیست پذیری فراهم آورند. در پژوهش حاضر تلاش گردیده نقش ادراکات حسی در تعامل انسان با محیط با استناد به آموزههای جنبش پدیدارشناسی، مورد بررسی وچالش قرار گیرد. هدف از این پژوهش، دستیابی به تبیین رویکردی نوین در شناختکیفیاتی است که فضا، زمان و تکنولوژی را با هم متحد میسازد . این پژوهش کیفی می باشد و روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات آن از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.

نویسندگان

میترا زارعی

مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیضا فارس، ایران

سیروس باور

استاد مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران