ارتباط بین ویژگیهای ترکیب بدنی با فاکتورهای آمادگی جسمانی و اضطراب در کارکنان حراست فروشگاهی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 201

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TEB-8-4_005

تاریخ نمایه سازی: 23 فروردین 1400

چکیده مقاله:

اهداف: با توجه به ‌خصوصیت شغلی کارکنان حراست فروشگاهی که ایستادن‌های مداوم و نیز استرس‌های شغلی، سلامت جسم و روان آنها را در معرض تهدید قرار می‌دهد، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی‌های ترکیب بدنی با فاکتورهای آمادگی جسمانی و اضطراب در این افراد طراحی و انجام شد. ابزار و روش‌ها: در پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، جامعه آماری شامل کل کارکنان حراست یک مجتمع تجاری در تهران بود که 272 نفر از آنان به‌صورت هدفمند و دردسترس، به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای بررسی اضطراب، از پرسش‌نامه اضطراب بک استفاده گردید و همچنین وزن، شاخص توده بدن، توده بدون چربی، درصد چربی بدن، قد و نسبت دور کمر به دور لگن هر فرد ثبت شد. فاکتورهای آمادگی جسمانی آزمودنی‌ها با آزمون‌های دراز- نشست، بارفیکس اصلاح‌ شده، پرش عمودی، دوی 20 متر و دوی 4×9 متر ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف- اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن با نرم‌افزار SPSS نسخه 24 در سطح معناداری 05/0‌P< استفاده شد. یافته‌ها: میانگین شاخص توده بدن آزمودنی‌ها در محدوده اضافه وزن قرار داشت (07/3±17/26). بین ویژگی‌های ترکیب بدنی با اضطراب، رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0‌P>). در‌ حالی‌که بین اندازه‌های ترکیب بدنی و اکثر فاکتورهای آمادگی جسمانی ارتباط معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری: علی‌رغم عدم وجود رابطه معنادار بین ویژگی‌های ترکیب بدنی اضطراب، میزان درصد چربی و همین‌طور نسبت دور کمر به دور لگن و شاخص توده‌ بدن بالاتر، عملکرد ضعیف‌تری در فاکتورهای آمادگی جسمانی کارکنان حراست به‌همراه دارد.  

نویسندگان

فاطمه شریفی

Department of Sport Physiology, College of Physical Education and Sport Sciences, University of Alzahra, Tehran, Iran

زهرا صفاری

Department of Sport Management, Eyvanekey University (non-governmental, non-profit), Semnan, Iran

امید قراچورلو

ran Mall Sport Facilities Managing Director, Tehran, Iran

امیر مهدی صفاری

Faculty of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • 1. Garcia-Hermoso A, Correa-Bautista JE, Olloquequi J, Ramirez-Velez R. Health-related physical ...
 • 2. Arazi H, Hosseini R, Akhlaghi S, Mohammadi F. The Status ...
 • 3. Lopes VP, Malina RM, Gomez-Campos R, Cossio-Bolanos M, Arruda M, ...
 • 4. Wilkes M, Thornton J, Horlick M, Sopher A, Wang J, ...
 • 5. Eghbali E, Arazi H, Elahi M. The relationship between health ...
 • 6. Fakourian A, Azarbaijani M, Peeri M. Effect a period of ...
 • 7. Elahi T, Ashtiani A, Bigdeli E. The Relationship between Physical ...
 • 8. Tofighi A, Babaei S, Eloon Kashkuli F, Babaei R. The ...
 • 9. Shamloo S. Mental Health. Tehran: Roshd Publishing; 2003. ...
 • 10. Baker J, Horton S. A review of primary and secondary ...
 • 11. Brown FW, Moshavi D. Transformational leadership and emotional intelligence: A ...
 • 12. Schmitz N, Kruse J, Kugler J. The association between physical ...
 • 13. Kaviani H, Mousavi A. Psychometric properties of the Persian version ...
 • 14. Ahmadvand R, Nasri F, Saki R. Determining the relationship between ...
 • 15. Godazgar F, Zafarmand O, Kazemi O. The relationship between BMI ...
 • 16. Mak K-K, Ho S-Y, Lo W-S, Thomas GN, McManus AM, ...
 • 17. Ziaee V, Fallah J, Rezaee M, Biat A. The relationship ...
 • 18. Kahkesh SB, Molaeizadeh SZ, Harizavi T, Adel SMH, Falsafi A. ...
 • 19. Nikbakht H, Jalali S, Changhizzadeh M. The relationship between physical ...
 • 20. Naghibzadeh S, Malekshahi H, Rshnavadi-Nejad J. Relationship between Physical Fitness ...
 • 21. Moradi G, Lashkari M, Soltani M, Moradi H. Relationship between ...
 • Arazi H, Hosseini R, Akhlaghi S, Mohammadi F. The Status ...
 • Eghbali E, Arazi H, Elahi M. The relationship between health ...
 • . Fakourian A, Azarbaijani M, Peeri M. Effect a period ...
 • 7. Elahi T, Ashtiani A, Bigdeli E. The Relationship between ...
 • 8. Tofighi A, Babaei S, Eloon Kashkuli F, Babaei R. ...
 • Ziaee V, Fallah J, Rezaee M, Biat A. The relationship ...
 • 14. Kaviani H, Mousavi A. Psychometric properties of the Persian ...
 • 15. Ahmadvand R, Nasri F, Saki R. Determination of relationship ...
 • Kahkesh SB, Molaeizadeh SZ, Harizavi T, Adel SMH, Falsafi A. ...
 • 20. Nikbakht H, Jalali S, Changhizzadeh M. The relationship between ...
 • 21. Naghibzadeh S, Malekshahi H, Rshnavadi-Nejad J. Relationship between Physical ...
 • 22. Moradi G, Lashkari M, Soltani M, Moradi H. Relationship ...
 • نمایش کامل مراجع