بررسی امکان تشخیص ترک با استفاده از روش برهم نگاری تصاویر دیجیتال با لکه های لیزر

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 528

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICTINDT06_005

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1399

چکیده مقاله:

تشخیص عیوب ساختاری مانند ترکخوردگی و خوردگی بیشتر با تکنیکهایی مانند جریان گردابی و التراسونیک انجام میشود. برای این منظور نیاز است که منطقه موردنظر به صورت نقطه به نقطه اسکن شود. با روش برهم نگاری تصاویر دیجیتال میتوان به صورت سریعتر و ارزان تر آزمون ترک یابی سطحی را انجام داد. در این روش با استفاده از یک دوربین مناسب تصویربرداری از سطح سازه در حالتهای بارگذاری شده و بدون بار انجام می شود و با برهم نگاری تصاویر میدانهای جابجایی و کرنش استخراج میگردد. در روش برهم نگاری تصویر دیجیتالی رایج به منظور ردیابی سطح از یک الگوی مصنوعی روی سطح ایجاد میشود و ایجاد این الگو روی سطوح بزرگ کار مشکلی است. با الگوی لیزری نیازی به ایجاد الگوی مصنوعی روی سطح نیست. در این مقاله یک ترک در یک صفحه پلی کربنات مورد بررسی قرارگرفته است و نشان دادهشده که مقدار کرنش در اطراف ترک بیش از نواحی دیگر است و این موضوع با روش برهم نگاری تصویر دیجیتالی با الگوی لیزر،کاملا0 قابل تشخیص است. درصورتیکه بتوان بهراحتی سازه را بارگذاری نمود، این روش یک آزمون سریع برای شناسایی ترکها میباشد.

کلیدواژه ها:

روش برهم نگاری تصاویر دیجیتالی ، الگوی لکه ای لیزری ، شناسایی ترک

نویسندگان

عبدالرحمان حقیقی

دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران قطب مکانیک تجربی هوشمند، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکد ههای فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حمیدرضا آسمانی

پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه تهران قطب مکانیک تجربی هوشمند، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکد ههای فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ناصر سلطانی

استاد، دانشگاه تهران قطب مکانیک تجربی هوشمند، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکد ههای فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران