بررسی رابطه بین محیط خانواده با پدیده اعتیاد

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 897

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE03_030

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399

چکیده مقاله:

تجارب اولیه ی کودک در خانواده سازنده ی شخصیت و رفتارهای بعدی وی است؛ به گونه ای که ریشه ی بسیاری از انحرافات شخصیتی و بیماریهای روانـی را بـاید درتـربیت نخستین کودک جستجو کرد در این راستا هدف این تحقیق بررسی رابطه جوخانوادگی با گرایش به مصرف مواد مخدر می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه، دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه 4 شهر تبریز بوده که از میان آنها 300 نفر براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه های محقق ساخته پاسخ گفته اند. نتایج تحقیق نشان داد میانگین گرایش به مواد مخدر پاسخگویان ، 82/77 بوده، که این میانگین کمتر از مقدار متوسط بود، و میانگین متغیر جو خانوادگی بالاتر از حد متوسط بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از رابطه معکوس بین متغیرهای جو خانوادگی با گرایش به مواد مخدر بود. به طور کلی محیط آشفته و بی ساختار خانوادگی عامل خطر عمده ای برای مصرف مواد محسوب میشود و ضرورت دارد والدین از طریق کسب مهارتهای فرزندپروری، آموزش مهارتهای نظارت بر فرزندان، ایجاد رابطه عمیق و غنی، افزایش حمایت از فرزندان و بهبود کیفیت زندگی فرزندان و محیط خانوادگی، به پیشگیری از اعتیاد کمک کنند.

نویسندگان

کریم جلیلی یان

کارشناس ارشد مشاوره و راهنما