تعاملات جغرافیایی و زیست محیطی در گذار از اکوسنتریزم و آنتروپوسنتریزم تا رسیدن به سازگاری و تعدیل

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 429

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIWG06_005

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

چکیده مقاله:

مقاله ابتدا مباحثی درباره فرهنگ و محیط زیست گرایی و ابعاد آن مطرح نموده و با تأکید بر تعاملات جغرافیایی و محیط زیستی با توجه به سیر گذار از دو نگرش محیط زیست محور و انسانمحور، به این نتیجه می رسد که انسان به عنوان یکی از عناصر اجتماعی فضای زیستی، موقعیت خویش را کمتر به عنوان ارباب دنیا و بیشتر به عنوان شرکای همراه در این اجتماع بزرگ تر بازاندیشی می نماید؛ زیرا این اصل در عرصه حیات، حاوی نکات اخلاقی مهمی است و نخست، انسانها را متعهد به حداقل دخالت ممکن - جز در مواردی که بقای نوع انسان مطرح باشد- در دنیای موجودات دیگر می ماید. فرضیه این پژوهش مبتنی بر چند سؤال است. نخست اینکه آیا توجه به محیط زیست گرایی می تواند در قالب یک ایدئولوژی مطرح باشد و تعاملات جغرافیایی و زیست محیطی در مقابل گذار از دوره های انتقال از اکوسنتریزم و آنتروپوسنتریزم می تواند انسان ها را مساعدت نماید. فرضیه دوم نیز این است که آیا تباهی محیط زیست بر همه افراد جامعه با توجه به نابرابری های اقتصادی یکسان عمل نمودهو شرایط توسعه پایدار را فراهم کرده است و مدیریت زمان در تصمیم گیری ملل با سرعت میتواند سازگاری و تعدیل را جایگزین گذار از دو مرحله مذکور نماید.

نویسندگان

زهرا بیگم حجازی زاده

استاد رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی، دانشگاه خوارزمی