بررسی بازار گردشگری روسیه (ظرفیت ها، موانع و راهکارها)

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1164657
تاریخ درج در سایت: 19 اسفند 1399
مشاهده: 454
تعداد صفحات: 30
سال انتشار: 1398

فایل این گزارش در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

ظهور انقلاب اسلامی در ایران و سپس فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دو کشور ایران و روسیه را در موقعیتی قرار داد تا بتوانند مناسبات جدیدی را پایه ریزی کرده و آن را در همه زمینه ها عمق بخشند. هرچند که تعاملات بین دو کشور در این مدت گسترش یافته است، ولی در هیچ حوزهای به اندازه حوزه سیاسی و نظامی امنیتی پیشرفت چندانی نداشته است درحالیکه بنابر اقتضائات موجود، توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهعنوان یکی از الزامات گسترش روابط از سطح تاکتیکی تا رسیدن به یک پیوند راهبردی میان دو کشور برای طرفین ضرورت پیدا کرده است. گذر از روابط دولتمحور و گسترش روابط ملتمحور، می تواند دو کشور را به سمت یک پیوند و اتحاد راهبردی و پایدار پیش ببرد، لذا با توجه به ترجیح همسایه بر دور، اولویت تمرکز بر بازار فعال در دسترس، ترجیح ملت ها و کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران وجه مشترکی دارند و ترجیح شرق بر غرب، صنعت گردشگری با وجود ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود این ظرفیت را دارد که به عنوان پیشران تقویت تعاملات همه جانبه دو کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. ازجمله مهمترین ویژگی های بازار گردشگری روسیه، سهم بالای گردشگران خروجی این کشور،هزینه کرد بالای آنها و وجود سطح عالی روابط سیاسی و دیپلماتیک میان دو کشور است.
عدم شناخت مردم و گردشگران روس از بازار ایران و ظرفیت های آن، فقدان برنامه جامع بازاریابی با توجه به ظرفیت های کشور برای بازار روسیه، عدم اجرای پیمان ها و موافقتنامه های دوجانبه (مانند موافقتنامه لغو روادید)، فقدان زیرساخت مناسب انتقال ارز و درنهایت کمبود زیرساخت ها و امکانات لازم برای جذب گردشگران روس از مهمترین موانع بهره مندی بیشتر از بازار گردشگران خروجی روسیه است که با تدوین راهبردهایی مانند تدوین سازوکارهای مناسب برای تصویرسازی مثبت از ایران در جامعه روس (به عنوان مقصدی ایمن، باکیفیت و ارزان)، در اولویت قرار دادن بازار گردشگری روسیه به عنوان بازار هدف جذب گردشگر، تقویت زنجیره زیرساخت های گردشگری برای تسهیل ورود گردشگران روس و درنهایت بسترسازی برای سرمایه گذاری روس ها در بخش های مختلف صنعت گردشگری کشور و سایر حوزه های اقتصادی می توان زمینه بهره مندی بیشتر از این بازار را فراهم کرد. 

کلیدواژه ها:

گردشگری. بازار روسیه. راهکارها و موانع