سیستم های زمین و رفتار شبکه های برق

شابک: 978-600-6171-05-0
شماره کتابشناسی ملی: 978-600-6171-05-0
شناسه ملی سند علمی: R-1160343
تاریخ درج در سایت: 11 اسفند 1399
سال انتشار: 1395
تعداد صفحه: 228
زبان: فارسی
مشاهده: 886
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

دریافت فایلهای پیوست کتاب

جهت دریافت فایل های پیوست این کتاب بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

فهرست مطالب کتاب

فهرست مطالب

فصل اول: زمین کردن و نقش و جایگاه آن در سیستم های قدرت

۱ . ۱ . مقدمه

۱ . ۱ . ۱ . حدود تحمل جریانی بدن

۱ . ۱ . ۱ . ۱ . فرکانس

۱ . ۱ . ۱ . ۲ . مقدار

۱ . ۱ . ۱ . ۳ . مدت زمان عبور جریان از بدن

۱ . ۱ . ۲ . لزوم ایجاد سیستم زمین

۱ . ۲ . زمین کردن حفاظتی و انواع آن

۱ . ۳ . زمین کردن الکتریکی و انواع آن

۱ . ۳ . ۱ . جریان اتصالی فاز به زمین

۱ . ۳ . ۲ . انواع روش های زمین کردن الکتریکی

۱ . ۳ . ۲ . ۱ . زمین کردن مستقیم یا مؤثر

۱ . ۳ . ۲ . ۲ . زمین کردن از طریق راکتانس

۱ . ۳ . ۲ . ۳ . زمین کردن از طریق مقاومت کم

۱ . ۳ . ۲ . ۴ . زمین کردن از طریق مقاومت زیاد

۱ . ۳ . ۲ . ۵ . زمین کردن از طریق سلف پترسون

۱ . ۳ . ۲ . ۶. سیستم ایزوله (باز بودن نقطه ی صفر)

۱ . ۳ . ۳ . مقایسه ی انواع روش های زمین کردن در تعدادی از کشورها

۱ . ۳ . ۴. انتخاب روش مناسب برای زمین کردن شبکه

۱ . ۴ . عوامل مؤثر در زمین کردن

۱. ۴ . ۱ . مقاومت ویژه ی خاک

۱ . ۴ . ۱ . ۱ . توصیه هایی برای انتخاب محل زمین کردن یا آماده سازی خاک

۱ . ۴ . ۱ . ۲ . محاسبه ی مقاومت زمین برای الکترود مستقر در خاک آماده سازی شده

۱ . ۴ . ۲ . تأثير شكل الكترود بر مقاومت زمین

۱ . ۴ . ۲ . ۱ . الکترودهای صفحه ای

۱ . ۴ . ۲ . ۲ . الکترودهای میله ای یا لوله ای

۱ . ۴ . ۲ . ۳ . الکترودهای افقی تسمه ای یا دارای هادی گرد

۱ . ۴ . ۲ . ۴ . محاسبات نمونه برای انواع مختلف الکترودهای زمین

۱ . ۴ . ۳ . جنس الكترود زمین یا هادی زمین مدفون

۱ . ۴ . ۳ . ۱ . خوردگی و نوع خاک

۱ . ۴ . ۳ . ۲ . خوردگی ناشی از اتصال الكترود به قسمت های فلزی دیگر

۱ . ۴ . ۴. سازه ها یا تجهیزات مورد استفاده برای زمین کردن

۱ . ۴ . ۴ . ۱ . غلافهای کابل

۱ . ۴ . ۴ . ۲ . سازه فولادی

۱ . ۴ . ۴ . ۳ . لوله های آب

۱ . ۴ . ۴ . ۴ . سایر لوله های سرویس

۱ . ۵ . زمین کردن سازه های دارای حفاظت کاتدیک

۱ . ۶ . هادی زمین و اتصال آن به الکترود

۱ . ۷ . چگالی جریان و گرادیان پتانسیل الکترود زمین

۱ . ۷ . ۱ . چگالی جریان در سطح الکترود زمین

۱ . ۷ . ۲ . گرادیان پتانسیل در اطراف الکترودهای زمین

۱ . ۷ . ۲ . ۱ . محاسبه ی پتانسیل های سطح زمین برای الکترودهای عمودی

۱ . ۷ . ۲ . ۲ . محاسبه ی پتانسیل های سطح زمین برای الکترودهای افقی

۱ . ۸ . بازرسی دوره ای و اندازه گیری سیستم زمین

۱ . ۸ . ۱ . اندازه گیری مقاومت الکترود زمین

۱ . ۸ . ۱ . ۱ . روش اندازه گیری

۱ . ۸ . ۲ . اندازه گیری مقاومت ویژه ی خاک

۱ . ۸ . ۳ . اندازه گیری مقاومت هادی زمین

فصل دوم: اصول اجرایی سیستم زمین در شبکه های برق

۲ . ۱ . سیستم زمین در نیروگاه‌ها و پست های فشار قوی

۲ . ۱ . ۱ . کلیات

۲ . ۱ . ۲ . آرایش کلی اتصال زمین در پست ها

۲ . ۱ . ۳ . حصارها

۲ . ۱ . ۴ . سیستم زمین پست های فشار قوی

۲ . ۱ . ۵ . روش های کلی زمین کردن در نیروگاه‌ها

۲ . ۱ . ۵ . ۱ . زمین کردن نقطه نول ژنراتورها

۲ . ۱ . ۵‌ . ۲ . زمین کردن سیستم های کمکی نیروگاه

۲ . ۱ . ۶ . الکترودهای زمین نیروگاهها و پستها

۲ . ۱ . ۶ . ۱ . کلیات

۲ . ۱ . ۶ . ۲ . انتخاب طرح زمین

۲ . ۱ . ۶ . ۳ . نحوه ی استقرار هادی های زمین

۲ . ۱ . ۶ . ۴ . اندازه هادی های زمین

۲ . ۱ . ۶ . ۵ . قرار گرفتن هادی ها در زمین

۲ . ۱ . ۶ . ۶ . نصب هادی‌ها

۲ . ۱ . ۷ . زمین کردن زره و یا غلاف کابل ها

۲ . ۱ . ۸ . اتصال سیستم های زمین پست های مجاور

۲ . ۲ . سیستم زمین در خطوط هوایی

۲ . ۲ . ۱ . نوع دکل

۲ . ۲ . ۲ . خرابی عایق

۲ . ۲ . ۳ . سازه های فولادی مشبک مورد استفاده در دکل‌ها

۲ . ۲ . ۴ . پایه های از جنس عایق

۲ . ۲ . ۵ . مهارها

۲ . ۲ . ۶ . بازوهای فلزی متصل به ساختمان‌ها

۲ . ۲ . ۷ . نقش سیم زمین در حفاظت خطوط مقابل صاعقه

۲ . ۲ . ۷ . ۱ . برخورد مستقيم صاعقه به هادی فاز

۲ . ۲ . ۷ . ۲ . برخورد غیر مستقیم صاعقه

۲ . ۲ . ۷ . ۳ . برخورد صاعقه به سیم زمین هوایی

۲ . ۲ . ۷ . ۴ . صاعقه در شبکه های توزیع

فصل سوم: تحلیل رفتار پایدار و گذرای شبکه های برق با توجه به نوع زمین کردن

۳ . ۱ . سیستم زمین و اضافه ولتاژهای پایدار

۳ . ۱ . ۱ . مقایسه ی روش های زمین کردن

۳. ۲. میرایی در سیستم های زمین و محدود کردن اضافه ولتاژهای گذرا

۳. ۳. زمین کردن شبکه از طریق ترانسفورماتور زمین

۳ . ۳ . ۱ . جریان نشتی در فیدرهای فشار متوسط

۳ . ۳ . ۲ . ظرفیت خازنی بزرگ در فیدرهای فشار متوسط

۳ . ۳ . ۳ . مشکل استفاده از مقاومت در نوترال ترانسفورماتور زمین

۳ . ۳ . ۴ . روش استفاده از مقاومت در نوترال ترانسفورماتور زمین کننده

۳ . ۴ . تأثیر نوع زمین کردن بر برخی پارامترهای کیفیت توان

٣ . ۵ . رفتار شبکه های زمین نشده هنگام وقوع اتصال زمین

٣ . ۵ . ۱ . حالت پایدار

۳ . ۵ . ۲ . حالت گذرا

۳ . ۵ . ۲ . ۱ . گذراهای شارژ خازنی

۳ . ۵ . ۲ . ۲ . گذراهای تخلیه ی خازنی

٣ . ۵ . ۲ . ۳ . جریان ها و ولتاژهای گذرا اتصال زمین در شبکه ی ایزوله

۳ . ۵ . ۲ . ۴ . ولتاژهای گذرا قوس مجدد در شبکه ی ایزوله

٣ . ۵ . ۲ . ۵ . تحلیل فیزیکی ولتاژهای گذرا بر اثر بروز مکرر قوس مجدد

٣ . ۶ . رفتار شبکه های زمین شده با مقاومت بالا هنگام وقوع اتصال زمین

۳ . ۶ . ۱ . رفتار شبکه های زمین شده با مقاومت بالا در حالت پایدار

٣. ۶ . ۲ . رفتار شبکه های زمین شده با مقاومت بالا در حالت گذرا

٣. ۶ . ۳ . نتایج مطالعه در مورد شبکه ی فشار متوسط زمین شده از طریق مقاومت

٣ . ۷ . هارمونیک‌ها در شبکه های فشار متوسط زمین شده و ایزوله

٣ . ۷ . ۱ . مؤلفه های هارمونیکی در جریان اتصال زمین

٣ . ۷ . ۲ . مؤلفه های هارمونیکی مرتبه بالا در آنالیز جریان اتصال کوتاه

٣ . ۷ . ۳ . اندازه گیری هارمونیک‌ها در وقوع اتصال زمین ماندگار شبکه فشار متوسط

۳ . ۸ . نقش سیستم زمین در پدیده فرورزنانس در شبکه

۳ . ۸ . ۱ . پدیده فرورزنانس در ترانس های ایزوله

۳ . ۸ . ۲ . برقدار نمودن ترانس های توزیع

۳ . ۹ . اتصال زمین و برقراری قوس الکتریکی در ژنراتور

۳ . ۱۰ . تعیین مقاومت زمین کننده در گذراهای ولتاژ

۳ . ۱۱ . تحلیلی بر نحوه ی زمین شدن شبکه های ۲۰ کیلو ولت کشور

۳ . ۱۱ . ۱ . بررسی اضافه ولتاژهای گذرا در فازهای سالم

۳ . ۱۱ . ۲ . بررسی اضافه ولتاژهای پایدار در فازهای سالم

۳ . ۱۱ . ۳ . تعیین مقدار بهینه ی امپدانس زمین

فصل چهارم: تأثير مقاومت زمین پست در عملکرد تجهیزات

۴ . ۱ . مقاومت زمین در پست

۴ . ۱ . ۱ . اضافه ولتاژهای گذرای صاعقه در سیستم قدرت

۴ . ۱ . ۲ . اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه در پست مورد مطالعه

۴ . ۱ . ۳ . نتایج بررسی

فصل پنجم: نمونه های عملی از تأثیر روش زمین کردن بر رفتار شبکه

۵ . ۱ . زمین شبکه های ۲۰ کیلوولت کشور و برخی مشکلات آن

۵ . ۲ . پدیده استثنایی با وقوع اتصال زمین در ژنراتور ایزوله شده

مراجع

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

برق - شبکه ها - برق - خطوط -

نویسندگان