بررسی تاریخی صنعت آب و مسائل حقوقی آن

شابک: 978-600-9295-94-4
شماره کتابشناسی ملی: 978-600-9295-94-4
شناسه ملی سند علمی: R-1160341
تاریخ درج در سایت: 11 اسفند 1399
سال انتشار: 1396
تعداد صفحه: 273
زبان: فارسی
مشاهده: 537
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

دریافت فایلهای پیوست کتاب

جهت دریافت فایل های پیوست این کتاب بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

فهرست مطالب کتاب

((فهرست تفصیلی مطالب))

پیشگفتار

فصل اول: نقش آب در استمرار حیات بشر

مقدمه

۱ - تاریخچه مختصر آب شناسی و سازمان‌های مدیریت آب در ایران

۲ - منابع آب

۲ - ۱ - آب‌های بارندگی (نزولات جوی)

۲ - ۲ - آب‌های سطحی

۲ - ۲ - ۱ - نهر

۲ - ۲ - ۲ - رودخانه

۲ - ۲ - ۳ - دریا

۲ - ۲ - ۴ - دریاچه

۲ - ۲ - ۵ - آب سدها

۲ - ۳ - آب های زیر زمینی

۲ - ۳ - ۱ - آب چاه‌ها

۲ - ۳ - ۲ - قنوات

۲ - ۳ - ۳ - چشمه

۳ - عوامل تهدید کننده منابع آبی کشور

۳ - ۱ - منابع آلودگی آب‌ها براساس منشا

۳ - ۱ - ۱ - منابع محلی (نقطه ای )

۳ - ۱ - ۲ - منابع بی هدف

۳ - ۲ - چگونگی آلودگی منابع آب

۳ - ۳- روش های جلوگیری از آلوده شدن منابع آب

۳ - ۳ - ۱ - راهکارهای پیشنهادی برای مهار آلودگی آب ناشی از کودها

۳ - ۳ - ۲ - راهکارهای پیشنهادی برای مهار آلودگی آب ناشی از کودهای آلی

۳ - ۳ - ۳ -راهکارهایی برای کاهش اثرات نامطلوب آفت کش‌ ها

۳ - ۳ - ۴ -روش های کنترل و مهار آلودگی آب در حوادث هسته ای

فصل دوم: ورود صنعت به عرصه آب

مقدمه

۱ - سابقه تاریخی احداث سد در ایران و سدهای موجود

۱ - ۱ - دوره ساسانیان (عمر سدها بین ۱۳۰۰ تا ۱۷۰۰)

۱ - ۲ - دوره آل بویه (عمر سدها در حدود ۱۰۰۰ سال )

۱ - ۳ - دوره غزنویان (عمر سدها در حدود ۹۰۰ سال )

۱ - ۴ - دوره ایلخانیان (عمر سدها در حدود ۷۰۰ سال )

۱ - ۵ - دوره صفویه (عمر سدها در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال)

۱ - ۶ - دوره جدید (عمر سدها در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال)

۱ - ۷ - دوره معاصر

۲ - لوله کشی و تاریخچه آن

فصل سوم: سازمان های اداری مرتبط با صنعت آب

مقدمه

۱ - تاسیس وزارت آب و برق و سیر تکامل و تغییرات اداری آن

۲ - بررسی تاریخی و تنوع دستگاه های حافظ منابع آبی

۳ - سازمان های حافظ منابع آبیاری زراعی

۴ - سازمان‌های حافظ آب‌های آشامیدنی و حفاظت از آب‌های عمومی

فصل چهارم: بررسی حقوقی توزیع آب در ایران

مقدمه

١ - قانون توزیع عادلانه آب

۲ - نظام حقوقی حاکم بر قنوات و چشمه ها

۲ - ۱ - تعیین حدود مالکیت صاحبان منابع آبی و صاحبان اراضی

۲ - ۲ - رسیدگی به وضعیت لایروبی منابع آبی

۲ - ۳ - نظام احداث قنوات جدید

۲ - ۴ - تعیین تکلیف محاکم در رفع اختلافات مالکین اراضی با صاحبان قنوات

۲ - ۵ - نظام بهره برداری از قنوات مشترک

۲ - ۶ - ثبت قنوات

٣ - اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در صنعت آب کشور

فصل پنجم: رودخانه‌های مرزی و قواعد حاکم بر آن

مقدمه

۱ - تعریف رودخانه های مرزی

۲ - شیوه های تعیین مرز در رودخانه‌های مرزی بین المللی

۲ - ۱ - انتخاب یکی از دو ساحل رودخانه به عنوان مرز

۲ - ۲ - خط منصف

۲ - ۳ - خط القعر یا تالوگ

۲ - ۴ - پاره خط های مستقیم

۲ - ۵ - به کار گیری معیار های متفاوت برای بخش های مختلف رودخانه

۲ - ۶ -مالکیت مشترک

۳ - رودخانه های مرزی بین المللی ایران

۳ - ۱ - معرفی رودخانه های مهم مرزی

۳ - ۲ - حقابه رودخانه های مرزی

فصل ششم: بررسی قوانین آب در نظام قانون گذاری ایران

مقدمه

١ - بررسی اجمالی تاریخی و حقوقی قوانین

۱ - ۱ - قوانین دوره اول

۱ - ۲ - قوانین دوره دوم

۱ - ۳ - قوانین دوره سوم

۱ - ۴ - قوانین دوره چهارم

۲ - رژیم حقوقی (حق مصرف آب) و (اجازه مصرف آب)

۲ - ۱ - حقابه یا حق مصرف آب

۲ - ۲ - اجازه مصرف یا حق استفاده از آب

٣ - رژیم حقوق اقتصادی و سرمایه گذاری

۳ - ۱ - آب بها و عوارض آب

۳ - ۲ - حق النظاره

۳ - ۳ - شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی

فصل هفتم: رژیم حقوقی بستر و حریم منابع آب

مقدمه

١-بستر

۲- حریم

٣- تکوین بحث حق بر آب در سطح بین المللی

فصل هشتم: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و منابع آبی

مقدمه

۱ - عنصر قانونی

۱ - ۱ - قوانین اختصاصی جزایی

۱ - ۲ - قوانین عمومی جزایی

۲ - اجزای عناصر مادی

۲ - ۱ - رفتار مجرمانه

۲ - ۲ - موضوع جرم

۲ - ۳ - جرائم مطلق و مقید

۲ - ۴ - شخصیت مرتکب

۳ - عنصر معنوی

۳ - ۱ - اراده

۳ - ۲ - عمد

۴ - عوامل و تاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع آب

۴ - ۱ - عوامل درون سازمانی شبکه آب

۴ - ۱ - ۱ - ضعف مالی

۴ - ۱ - ۲ - عدم برخورد قاطعانه با متخلفین

۴ - ۱ - ۳ - عدم انعطاف قانون حریم لوله های انتقال

۴ - ۱ - ۴ - نرخ تصاعدی هزینه آب

۴ - ۲ - عوامل برون سازمانی

۴ - ۲ - ۱ - مشکلات اقتصادی و اجتماعی

۴ - ۲ - ۲ - فقر مالی

۴ - ۲ - ۳ - فقر فرهنگی

۴ - ۲ - ۴ - عدم هماهنگی سازمان های مدیریت شهری

فهرست جداول، تصاویر و نمودارها

فهرست منابع

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

آب - منابع - ایران