عنوان تخمین زاویه ورود تعداد نامعلوم سیگنال همدوس با استفاده از قطری سازی آماره گشتاور مرتبه چهارم

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 488

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECECON01_053

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1399

چکیده مقاله:

یکی از مسئله های مهم و اساسی در پردازش سیگنال های آرایه ای تخمین زاویه ورود سیگنال منابع موجود در فضا با تجه به سیگنال دریافتی آن ها می باشد. در روش های کلاسیک به منظور تخمین زاویه ورود سیگنال ها دانستن تعداد اهداف موجود در فضا الزامی است. اخیراً روش هایی جهت تخمین زاویه ورود ارائه شده اند که نیاز به تعداد منبع ندارند اما قادر نیستند که بر روی سیگنال های دارای همبستگی کار کنند. بنابراین به روش هایی نیاز است که بدون نیاز به اطلاعات قبلی در مورد تعداد منابع موجود در فضا، بتوانند جهت ورود را برای سیگنال های کوهرنت تخمین بزنند. در این پایان نامه یک تخمین گر زاویه ورود برای سیگنال های کوهرنت صورت می پذیرد. علاوه بر این، یک تابع هزینه ایجاد می گردد که نیازی به دانش قبلی از تعداد منبع ندارد. نتایج شبیه سازی، کارایی روش پیشنهادی را به خوبی نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

تخمین زاویه ورود ، سیگنال همدوس و ناهمدوس ، ماتریس های توپلیتز

نویسندگان

علی اکبر چارستاد

کارشناس ارشد مخابرات گرایش سیستم