اقدامات ایران در مقابله با شهادت سردار سلیمانی با تمرکز بر قاعده انتقام

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 392

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF05_054

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1399

چکیده مقاله:

قاعده مقابله به مثل یکی از قواعد مهم با پایه و مبنای مستحکم در دین اسلام است. اما تاکنون در مورد اینقاعده و کاربردهای آن در حقوق تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. این تحقیق به گستره قاعده مقابله بهمثل در فقه و حقوق موضوعه پرداخته و سعی شده است تا با استفاده از منابع موجود، چارچوب و ابعاد اینقاعده پرکاربرد مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. قاعده مقابل به مثل حقی است که جزو احکام تکلیفی طبقه بندیمی شود. از سوی دیگر، مقابله به مثل در ناحیه فردی، حقی اختیاری برای ستمدیده است، ولی در مواردی کهجنبه عمومی دارد و دفاع از دین و جامعه تلقی می شود، وظیفه است. در قضیه شهادت سردار سلیمانی و انتقامایران از آمریکا، علیرغم آنکه یک مرحله از انتقام ایران محقق شده است اما شرایط مقابله به مثل از حیث مماثلتبرآورده نشده است. به عبارت دیگر، آمریکا کاملاً به هدف خود رسیده است اما ایران هنوز به هدف خودنرسیده است و بنابراین آمریکا باید منتظر اقدامات بعدی ایران باشد.

کلیدواژه ها:

قاعده مقابله به مثل ، تقاص ، قصاص ، اعتدی ، شهید سلیمانی ، آمریکا

نویسندگان

سیدمسعود فخری

دانشگاه اردکان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه الهیات و معارف اسلامی

محمد صحرایی اردکانی

دانشگاه اردکان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی