بررسی تطبیقی و نوآوری های ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری1392 نسبت به قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا 1385

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 292

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF05_042

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1399

چکیده مقاله:

طرق اعتراض به آرای محاکم، به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از روشهای عادی شکایت از رای و روشهای فوقالعاده شکایت از رای. اعاده دادرسی جزء طرق فوقالعاده شکایت از رای قرار دارد. منظور از روشهای فوق العاده شکایت از رای، روشهایی است که اعمال آنها محدود به شرایط خاص و ویژه ای شده است و قانونگذار آنها را به صورت گسترده نسبت به موضوعات قضایی قابل اعمال نمی داند. اعاده دادرسی به دو نوع اعاده دادرسی عام و اعاده دادرسی خاص تقسیم می شود. قانونگذار باب چهارم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378را به اعاده دادرسی عام اختصاص داده است که از مواد 272تا277 می باشند. و در قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1385/10/24 که در تاریخ 1385/11/4 به تایید شورای نگهبان رسید به تبیین اعاده دادرسی خاص می پردازد. همچنین قانونگذار درقانون آیین دادرسی کیفری 1392 ماده 477 را به اعاده دادرسی خاص اختصاص داده است وحال به بررسی این موضوع درقانون قبلی وقانون جدید می پردازیم و وجه اشتراک و افتراق وایراداتی که به این موضوع وارد است را بصورت مفصل بیان می کنیم.

نویسندگان

سیدبهزاد حسینی

قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

سیدرضا موسوی آزاده

قاضی دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

احمدعلی حیدری

کارآموز قضایی و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.