التزام عملی به آموزه های اسلام ناب و تمدن نوین اسلامی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 684

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRCONF01_052

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1399

چکیده مقاله:

براساس نظام علل ومعالیل بودن عالَم، وجود هرحادثه و تغییر وتحولی درجهان و جامعه انسانی، نیازمند علت است، و براساس آیات وروایات زیادی، انسان بارفتارش می تواند علت بسیاری ازحوادث خوب و بد، وتغییرات تمدن ساز و تمدن سوز درجامعه قرار بگیرد، چنانکه تاریخ بشر و به صورت روشن تر، تاریخ مسلمانان و فراز و فرود تمدن اسلامی، شاهد این مدعا است. دراین میان، نقش دین آسمانی و بدون تحریف ، درتربیت نیروی انسانی وایجاد تحولات بنیادین علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غیر قابل انکار بوده و درشکوفاسازی جامعه انسانی و به فعلیت رساندن استعدادهای خدا دادی، نقش کلیدی ایفا می کند. اسلام ناب به عنوان دین آسمانی کامل و دارای عقلانیت ، عدالت ، معنویت و مطابقت با فطرت ، با انسان سازی و تمدن زایی رخشاند که داشته به گونه ای که حتی تعدادی از دانشمندان برجسته ای غیر مسلمان به تبیین تمدن اسلامی پرداخته و آن را ستوده اند ، ثابت کرده است که تمسک عملی به آن، جامعه انسانی وجهان اسلامی را درمسیر رشد وتکامل، هدایت نموده وموفقیت و پیشرفت درزمینه های مختلف و تمدن نوین اسلامی را به ارمغان می آورد. به این جهت است که ازضرورت التزام و تمسک عملی به آن، سخن گفته می شود.

نویسندگان

علی جمعه حیدری

دانش آموخته سطح چهار جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان