بررسی ویژگی های مدیرعامل، ابهام حسابداری و همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,331

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MFTCONF04_053

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1399

چکیده مقاله:

در یک شرکت بورسی مدیرعامل را می توان مهم ترین شخص در یک شرکت نامید که می تواند اطلاعات حسابرسی را در اختیار سرمایه گذاران و سهامداران می گذارد. اطلاعاتی که از طرف مدیرعامل به سرمایه گذاران منتقل می شود، سبب نوع واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات می شود و باعث می گردد تا قیمت سهام به ارزش ذاتی خود نزدیک شود. حال آن که ابهام در ایناطلاعات سبب نوسان بیش از حد قیمت سهام می شود. در این تحقیق اثر ابهام حسابداری و ویژگی های مدیرعامل چون سن و میزان تصدی گری مدیرعامل بر هم زمانی قیمت سهام بررسی شد. ایهام حسابرسی به کمک دو متغیر مدیریت مالیات و تهاجم مالیاتی بررسی شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از رگرسیون GLS استفاده شد. براساس یافته های تحقیق مشخص گردید که متغیرهای مدیریت درامد و تهاجم مالیاتی تأثیر قابل توجهی بر همزمانی قیمت سهام دارند. سن مدیرعامل رابطه منفی بین تهاجم مالیاتی و همزمانی قیمت سهام را تعدیل می کند. این در حالی است که دوره تصدی گری تأثیری بر همزمانی قیمت سهام ندارد

نویسندگان

کیمیا ناظری

دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته موسسه آموزش عالی بعثت کرمان,ایران