روندهای فناورانه موثر بر آینده توسعه نرم افزار

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 555

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TETSCONF04_034

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1399

چکیده مقاله:

صنعت توسعه نرم افزار بعنوان یکی از حیاتی ترین نیازمندی ها در عصر حاضر، مسیر تکاملی را طی کردهاست. ابتداً مهندسی نرم افزار برای پاسخ به ابهامات مطرح شد. با پیچیده شدن سامانه های نرم افزاری علمسایبرنتیک در حوزه مهندسی نرمافزار وارد و مفهوم سایبرنتیک نرم افزار شکل گرفت. اما سوال اساسیآینده توسعه نرم افزار است. پیش بینی آینده بسیار سخت است و پیش بینی آینده نرم افزار بسیار پرچالش تر و سخت تر است. براساس روندها و یافته های کنونی می توان پیش بینی از آینده داشت. بررسیروندها می تواند به توسعه دهندگان نرم افزار کمک کند تا دریابند صنعت نرم افزار چه جهتی را در پیشگرفته است. فن آوری ها و روندهای بنیانکن همچون عصر داده، جهان متصل، اوترنت، هوش مصنوعی،تجربیات مجازی، بشر ماورایی و چندین فناوری دیگر تحولاتی غیرقابل اغماض در صنعت نرم افزار را نویدمی دهند. نرم افزارها فی ذاته پیچیده هستند و معماری های آینده باید به گونه ای پاسخگوی این پیچیدگیباشند که این خود بیانگر تغییر در سبک معماری سامانه ها و نرم افزارهای آتی است.

نویسندگان

محمدرضا کریمی قهرودی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مصطفی شجاعی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر