تأثیر باز پخت بر منحنی مشخصه جریان-ولتاژ نیمه هادی اکسید روی سنتز شده با روش هیدروترمال

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 351

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NREE01_040

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1399

چکیده مقاله:

نانو ساختارهای اکسید روی از تنوع بالایی برخوردار هستند و این تنوع در مورفولوژی باعث بروز ویژگی ها و کاربردهای منحصربه فردی در این ماده شده است. در این تحقیق، با استفاده از فناوری نانو، نانو ساختارهای نیمه هادی اکسید روی در شرایط خاص توسط روش هیدروترمال رشد داده شدند. برای لایه نشانی از روش پوشش چرخشی استفاده شد و نمونه ها در دمای 550˚C در حضور هوا و در خلأ با فشار 3-10×4 تور تحت باز پخت قرار گرفتند. مورفولوژی آنها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد و مشخص گردید که ساختارهای تشکیل شده در بازپخت در حضور خلأ نانومیله هایی با طول تقریبی nm1600-237 بودند و ساختارهای تشکیل شده در بازپخت در حضور هوا نانومیله هایی بودند که در با قرار گرفتن در کنار یکدیگر تبدیل به نانوگل شده بودند. آنالیز عنصری نیز توسط طیف سنجی پراش پرتوایکس مورد مطالعه قرار گرفت که در آن حضور اکسیژن و روی تأیید شده است. آزمون الکتریکی نیز برای شرایط متفاوت بازپخت مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد رسانایی اکسید روی بازپخت شده در خلأ از نمونه اکسید روی بازپخت شده در هوا بیشتر است.

نویسندگان

مانلی احمدی

گروه برق، مرکز تحقیقات مواد و انرژی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

وحید خرمشاهی

مرکز تحقیقات مواد و انرژی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران