وفاداری الکترونیکی مشتریان در بازاریابی الکترونیک

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 374

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF06_330

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1399

چکیده مقاله:

با گذ شت كمتر از دو دهه از پيدايش اينترنت شايد هيچ حيطه اي از زندگي ان سان را نتوان يافت كه تحتتأثير فناوري ارتباطات و اطلاعات قرار نگرفته باشد . با ايجاد پول الكترونيك و امكان انجام تراكنش هاي مالياز طريق ابزار الكترونيكي و برخط، تجارت الكترونيك روز به روز گسترش يافته و در حوزه هاي بيشتري ازاقتصاد جهاني نفوذ كرده است و نوعي از كسب وكار مبتني بر اين فناوري يعني كسب و كار الكترونيكيبنيان نهاده شده است . تقريباً تمامي كارشناسان بر تأثير مستقيم وفاداري مشتري بر سودآوري شركت ها معتقده ستند اما ايجاد وفاداري در مشتريان فروشگاه هاي الكترونيكي به عنوان يك چالش بزرگ، از زماني موردتوجه قرار گرفته است كه در دنياي الكترونيكي، قابت هاي تجاري با فشار دادن چند كليد در حال شدتگرفتن است و مشتريان به مقايسه گزينه هاي مختلف با زمان و كو شش كمتر مي پردازند كه به همين دليلموضوع وفاداري در فضاي اينترنتي يا وفاداري الكترونيكي بسياري از قسمت هاي مطالعات بازاريابي را بهخوداختصاص داده است.

نویسندگان

ابوالفضل اسدی الکوهی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)