بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر ارومیه

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 414

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMWMI02_002

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1399

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: ایران یکی از ده کشوری در دنیا است که توانست به اهداف هزاره سوم توسعه دست پیدا کند و میران مرگ ومیر مادرانرا به میزان 75 درصد کاهش دهد. با وجود این هنوز برخی استان های کشور میزان بالایی از مرگ مادران را به خود اختصاص می دهند.ارتقاء سبک زندگی منجر به کاهش فاکتورهای خطر آفرین مرگ برای مادر و جنینش می شود. این مطالعه سبک زندگی زنان باردارشهر ارومیه را مورد بررسی قرار داد.روش : این یک مطالعه مقطعی است که در مراکز بهداشتی ارومیه در سال 2019 بر روی 320 زن باردار در سه ماهه های دوم و سومبارداری به صورت نمونه گیری خوشه ای انجام گرفت . جمع آوری اطلاعات به وسیله سوالات دموگرافیک محقق ساخته و سوالات سبکزندگی (HPLP-II) انجام گرفت و آنالیز آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 و روش های آماری توصیفی ، آزمون من ویتنی انجام گرفت.نتیجه: این مطالعه نشان داد که نمره کلی سبک زندگی زنان باردار ارومیه 25.71±138.48 است. از لحاظ ابعاد سبک زندگی، در بعد،سلامت روان بیشترین و در ابعاد فعالیت بدنی و مدیریت استرس کمترین امتیاز را داشتند.نتیجه گیری: نمره کلی سبک زندگی زنان باردار ارومیه کمتر از متوسط است. با توجه به تاثیری که سبک زندگی زنان باردار ارومیه درسلامتی دوران بارداری و پس از آن دارند نیاز به افزایش آگاهی زنان در مورد .اهمیت بهبود نمره سبک زندگی قبل از بارداری، در کاهشآمار مرگ های مادری و در جهت سلامت مادر و جنین در دوران بارداری و پس از زایمان از طریق اموزش های اجتماعی با همکاری مدیاو مسئولان در امور بهداشتی باید مورد توجه قرار گیرد.

نویسندگان

سیمین حق دوست

کارشناس ارشد مامایی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران