بررسی تاثیر رابطه بین مدیریت و زیرساخت سیستم های اطلاعات زنجیره تامین بر عملکرد تولید

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 507

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF04_091

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1399

چکیده مقاله:

زنجیره های تأمین برای بقا در بازارهای پویا و متغیر نیازمند ابزاری هستندکه بر چالش های متفاوت محیطی فائق آیند. براین اساس مدیران باید به دنبال استراتژی هایی باشند که باتوجه به شرایط، در یک وضعیت ایده آل ازهمۀ شیوه ها و فعالیت های موجود و ضرورت برای بهبودعملکرد استفاده نمایند. سازمان ها دیگر به عنوان یک واحد تولیدی یا خدماتی به طورمجزا نمی توانند موفق به کسب مزیتی رقابتی و افزایش بازار خود شوند. بنابراین برای یک شرکت بسیار با اهمیت است که سیستم های اطلاعاتی را بپذیرند که همگام با زنجیره تامین باشد، به این معنی که پذیرش سیستم های اطلاعاتی ، فرایندهای خاص زنجیره تامین را تسهیل می نماید و اطلاعات در مورد پارامترهایی که اهداف خاص استراتژی های زنجیره تامین را ارزیابی می کند راتامین می نماید. هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت و زیر ساخت سیستم های اطلاعات زنجیره تامین و تأثیر ان برعملکرد تولید می باشد. به علاوه برای درک بهتر موضوع به نقش سیستم های اطلاعات و ویژگی های زنجیره تامین پرداخته می شود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. در این تحقیق ابتدا از طریق مرور ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده در این زمینه، اطلاعات مبنایی ارایه گردیده و سپس شرح موضع و مطالب مربوطه ارایه می شد. براساس نتایج این پژوهش مدیریت وزیر ساخت سیستم های اطلاعات زنجیره تامین بر عملکرد تولید تاثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه ها:

مدیریت زنجیره تامین ، زیر ساخت سیستم های اطلاعات زنجیره تامین ، عملکرد تولید

نویسندگان

میثم فتحی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش تولید-عملیات) موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی