کمّی سازی هزینه های بالاسری جذب نشده ناشی از تاخیرات مجاز ضمن اعمال روشهای ایچلی در نمونه ایرانی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,253

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC15_060

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1399

چکیده مقاله:

تأخیر، رکنی اجتناب ناپذیر در اجرای پروژه های احداث است. کسب جواز تاخیرات از سوی پیمانکار به معنای عدم قصور او در وقوع تأخیر بوده و درنتیجه، مستحق جبران خسارات ناشی از این رخداد است. بالاسری جذب نشده یکی از هزینه های غیرمستقیمی است که برای کمی سازی آن، روشهای خارجی گوناگونی از سوی متخصصان ارائه گردیده است. روش ایچلی، ایچلی اصلاح شده یک و ایچلی اصلاح شده دو، ازجمله روشهای پیش گفته هستند. مقاله حاضر ضمن تبیین و تعاریف ارائه شده برای هزینه بالاسری و انواع تقسیمات آن، شرایط استفاده از فرمولهای حاضر و نقدهای وارد بر آنها، به کمیسازی هزینه های بالاسری دفتر مرکزی در یک نمونه داخلی (ایرانی) پرداخته و ضمن مقایسه مبالغ کمی سازی شده ناشی از فرمولهای موصوف با مبلغ ناشی از %10 متوسط کارکرد فرضی ماهانه، پیشنهاداتی را در دراستای بهبود تنظیم اسناد قراردادی در این زمینه، ارائه نموده است.

کلیدواژه ها:

کمّی سازی - بالاسری دفتر مرکزی- ایچلی- بالاسری جذب نشده- ادعا- مدیریت دعاوی

نویسندگان

مجتبی حسینعلی پور

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

محمدرضا حافظی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

امیر احمدی مطلق

کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، راهبر دپارتمان کمی سازی موسسه بین المللی سنگ بنای حقوق احداث

حمید حسین زاده

عضو انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) و مدیر اجرایی گروه بین المللی سنگ بنا