شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر با رویکرد ترکیبی آنتروپی شانون و تاپسیس (مورد مطالعه: پالایشگاه نفت شیراز)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 272

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF02_005

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1399

چکیده مقاله:

نگهداری و تعمیرات یکی از مفاهیم اساسی و تاثیر گذار در افزایش کارایی و اثر بخشی عملیاتی هر سازمانی محسوب می شود و اهمیت و نقش آنبر هیچکس پوشیده نیست. سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM) به عنوان یک راهبرد نوین، در سطح صنایع و موسساتی که دستگاهها و تجهیزات، نقش خاصی را در فرآیند ارائه خدمت ایفا می کنند، تحول گسترده ای را ایجاد کرده است. این سیستم با نگرشی جامع تمامی عواملموثر را به همکاری فرا می خواند وکلیه عوامل کیفی و بهره وری را با تکیه بر ارتقا اثر بخشی تجهیزات تضمین می کند. این پژوهش با هد فشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر TPM در پالایشگاه نفت شیراز انجام شد. پرسشنامه های تحقیق توسط چهار نفر از خبرگان سازمان تکمیلگردید. جهت وزن دهی به معیار ها از روش آنتروپی شانون و برای رتبه بندی نهایی از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد مهم ترین عامل موثر بر TPM کاهش ضایعات و تلفات می باشد.

کلیدواژه ها:

نت بهره ور فراگیر (TPM) ، کاهش ضایعات و تلفات ، شانون ، تاپسیس

نویسندگان

مجتبی حاجی وندی

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آپادانا ، شیراز، ایران

اردلان فیلی

عضو هیات علمی گروه مدیریت؛ موسسه آموزشی عالی آپادانا، شیراز، ایران