تحلیل نقش ژئوپلیتیک آب ایران با مناقشات محلی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 458

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WATERCULTURE01_044

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1399

چکیده مقاله:

آب به عنوان یکی از عناصر مورد توجه در مسائل محلی و بین المللی است که هیچ مادهای برای جایگزینی آن غیرممکن وبازیابی- تصفیه آن بس پر هزینه و سخت است و تاثیر ژرفی در معادلات سیاسی و اقتصادی سطح کشور ها داد. با توجه به تشدید روند افزایشی خشکسالی و پیروی کشور ایران از الگوی نامناسب بارشی زمانی و مکانی و کاهش ریزشهای جوی به صورت برف،باران و سایر روش های محسوس و نامحسوس موجب کم آبی در ایران گشته و این مساله که رابطه ی مستقیمی با نحوه معیشتساکنان آن نواحی دارد تبدیل به بحران گشته و پیامدهای نزاع و درگیری در سطح منطقه ای بین کشورهای مرزی همجوار به طورعام و در سطح ملی، تقسیمات کشوری (داخلی) به طور خاص جلوه گر است. در این پژوهش سعی شده است که رابطه بین کمبودآب در کشور ایران با افزایش نزاع و دشمنی بین اهالی درون کشوری بصورت قومیتی و یا سایر سکونتگاه های انسانی اعم ازشهری- روستایی پرداخته شود که در نهایت به اهمیت بیش از پیش ژئوپلیتیک آب نائل می شویم که به عنوان یک ماده رقابتی در اثر کمبود آن جامعه هدف ما را مورد مخاطره قرار داده و از آنجایی که یک ماده حیاتی برای بخش های کشاورزی، صنعت،خدمات (مصرف خانگی) است و هرکدام نیاز بخصوصی برای سرپا نگه داشتن فعالیت خود به آن وابسته اند که از این بین میتوانگفت کشاورزی بیشترین مصرف را بخود اختصاص میدهد و از بنیادهای مهم زیستی بشر است. کمبود آب زندگی افراد محلیساکنان این ناحیه (ایران) جغرافیای را با مناقشه روبه رو ساخته است که طبق گفته در سطح بین المللی نیز جنگ های آینده بیشتربر سر آب خواهد بود که این موضوع تداعی گر ارزش روز افزون ژئوپلیتیک آب در سطح محلی و بین المللی می باشد.

نویسندگان

حجت معرفت

دانشجوی جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجند

وحید کیانی

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجند