کشیک نیکشهر؛ نویافته های باستان شناسی از هزاره سوم ق م در مکران جنوبی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 810

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VARNR01_041

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1399

چکیده مقاله:

مکران جنوبی بخش کمتر شناخته شده ای در مطالعات باستان شناختی جنوب شرق ایران محسوب می گردد. طی سال های اخیر بررسی های باستان شناختی صورت گرفته در منطقه منجر به شناسایی تعداد قابل توجهی از محوطه های عصر مفرغ شده است. در سال 1392 و طی فعالیت های عمرانی مرتبط با آبرسانی و بصورت اتفاقی، بخشی از یک محوطه باستانی که تحت عنوان کشیک نامگذاری شده است، شناسایی گردید. این محوطه نامش را از روستایی به همین نام که در شمال آن واقع شده، اخذ کرده است. موقعیت جغرافیایی روستای کشیک که از توابع بخش مرکزی شهرستان نیکشهر می باشد گویای اهمیت استراتژیک-ارتباطی آن است. هدف از این تحقیق، ضمن معرفی شواهد باستان شناختی مکشوفه از فصل اول مطالعات میدانی در محوطه، درک ارتباطات این بخش از بلوچستان ایران با محوطه های کچ پاکستان همزمان بادوره های میری کلات IIIc,IIIb بر اساس مطالعات سفال خصوصا سفال های نقش برجسته است. البته برای درک بهتر این ارتباطات شواهد مضبوط توسط کارشناسان میراث فرهنگی استان نیز بسیار مفید واقع شدند. البته شواهد مکشوفه از کشیک شامل ساختارهای متفاوت گورها، معماری سنگ چین و کارگاه تولید سفال )به عنوان یکی از مراکز تولید سفال خاکستری ظریف( نیز ما را به درک درستی از ارتباطات در سرحدات هند و ایرانی می رساند.

کلیدواژه ها:

بلوچستان ، کچ مکران ، کشیک ، میری کلات ، سرحدات هند و ایرانی ، عصر مفرغ

نویسندگان

مرتضی گرگی

دانشجوی دکتری باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهدی مرتضوی

پژوهشکده علوم باستان شناسی و گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران

محمد حیدری

اداره میراث فرهنگی،و صنایع دستی واستان سیستان وبلوچستان ایران