رابطه تجدید ارائه صورت های مالی، سودآوری و فرصت های رشد با ارزش منصفانه شرکت های سهامی عام

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 471

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR06_071

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1399

چکیده مقاله:

حسابداری ارزش منصفانه رویکرد جدید گزارشگری محسوب می شود که مطابق با آن نهادهای مالی می توانند اطلاعات مرتبطی از وضعیت دارایی و بدهی خود را در قالب صورت های مالی منتشر کنند. ایجاد و توسعه محیط تجاری فعال و شفاف که در آن اطلاعات به روز و مرتبط از فعالیت سازمان های مالی و غیرمالی منتشر می شود و منافع سرمایه گذاران با اطلاع رسانی به هنگام حفظ می شود، از مهم ترین اهداف تمام بازارهای سرمایه در سطح بین المللی است. در این ارتباط اطلاعات حسابداری از جمله مواردی است که موجب ایجاد و توسعه شفافیت و افشا در بازار سرمایه می شود. طبق اصول حسابداری روش گزارشگری رایج و غالب در حسابداری رویکرد بهای تمام شده تاریخی است که با تحولات حال حاضر و پیچیدگی های بازار مالی و توسعه ابزارهای مالی مورد بازنگری و کنکاش در ادبیات حسابداری قرار گرفته است. هدف از اجرای این تحقیق بررسی رابطه تجدید ارائهصورت های مالی، سودآوری و فرصت های رشد با ارزش منصفانه شرکت های سهامی عام می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های سالانه شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393 تا 1397 با روش رگرسیون داده های ترکیبی به تخمین مدل و بررسی اهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج این تحقیق تصریح می نماید بین ارزش منصفانه و پیامدهای اقتصادی تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین سودآوری و فرصت های رشد با ارزش منصفانه شرکت ها رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه ها:

سودآوری ، فرصت های رشد ، تجدید ارائه صورت های مالی ، ارزش منصفانه

نویسندگان

سیده صائمه صالحی مازندرانی

کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پارسا، بابلسر

اسفندیار ملکیان

استاد گروه حسابداری، دانشگاه مازندران. بابلسر