تاثیر جهت های جغرافیایی در شدت آلودگی Loranthus sppو تعیین میزبانهای آن در جنگلهای استان ایلام ( مطالعه موردی: کوه گچان)

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,196

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FOREST03_015

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1389

چکیده مقاله:

جنگل های استان ایلام در منطقه رویشی زاگرس قرار گرفته و مساحت این جنگل ها 508 هزار هکتار میباشد. منطقه مورد مطالعه به مساحت 100 هکتار در جنگلهای کوه گچان در شمال شرقی شهر ایلام واقع شده است، اپیفیت پارازیت مورد مطالعهLoranthus spp که گیاهی نیمه انگل و خزان کنند ه که دارای دو گونه L. grewinkii و L. europaeus می باشد که میزبان گونه اول بلوط،بنه ومیزبان گونه دوم کیکم شناسایی گردید. در این تحقیق تاثیر جهات جغرافیایی مختلف روی شدت پراکنش لورانتو س موردبررسی قرارگرفت. با شناسایی میزبانهای این گونه می توان مناسب ترین روش مبارزه و مدیریت ر ا پیشنهاد کرد .با روش آمار برداری صد درصد کلیه درختان آلود ه در جهت های مختلف و اندازه دسته های لورانتوس در تمام میزبان ها برداشت گردید. داده های آماری با استفاده از نرم افزارSASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با توجه به انالیز داده ها بیشترین تراکم آلودگی در جهت های شمالی و کمترین درجهت جنوبی بود. با مشاهده نتایج، جهات مختلف ارتباط معناداری با وضعیت دسته ها نداشتند. حساس بودن جنگلهای غرب ، ترکیب و فرم درختان وعدم زادآوری مورد قبو ل و شدت آلودگی به گیاهان نیمه انگل فوق و عوامل موثر در پراکنش آنها، یافتن روش هایی کنترل بیولوژیک و مدیریت تلفیقی که کمترین خسارت را به اکوسیستم های جنگلی وارد نماید، بسیار ضروری است

نویسندگان

سهیلا عزیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورز

محمدرضا کاوسی

استادیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • رضوی، س ا. 1382. بررسی گیاه نیمه انگلی دارواش در ...
 • حسین زاده، ج، نمیرانیان، م. مروی مهاجر، م. زاهدی امیری، ...
 • نیکبخت، م.373 1، تعیین تراکم دارواشها و اثر آنها بر ...
 • فتاحی، م. 1373، بررسی جنگلهای بلوط زاگرس و مهمترین عوامل ...
 • قهرمان، ا.372 1.کروموفیتهای ایران _ مرکز نشر دانشگاهی تهران _ ...
 • کرتولی نژاد، د.1384. اثردارواش روی فرآیند تغذیه ای و پارامترهای ...
 • موسی زاده، ع. و برهانی، ع.، 1379. بررسی پراکنش و ...
 • اردبیلی، ژ، فقیه، .، 1377. بررسی فنولوژی، پراکندگی، تعیین گونه ...
 • Lopez de Buen, L _ Ornelas, f.J.and Garc ia-franco, G. ...
 • 1 -Stoll. G. 2007 .Biochemistry and molecular biology of mistletoe ...
 • Vazquez collazo, W. Geills.200)2. psittcanthus in Mexico. USDA.Fores service Gen ...
 • Vera, M.L. 200)4.Effects of altitude and seed sizeon germination and ...
 • Perry, E.J. and Elmore, C.L. 201. Mistletoe, IPM Education and ...
 • Waston, D.M. 2001. Mistletoe- A Key Stone Resource in Forests ...
 • نمایش کامل مراجع