بررسی رابطه ی مهارت ها و قابلیت های کارآفرینی با میزان کارآفرینی سازمانی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,163

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIEAC01_139

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1389

چکیده مقاله:

دانش سازمانی و مدیریت در طول یک صد سال اخیر دستخوش تغییرات و تحولات بنیادی شده است. از اوایل دهه 1980 ، سازمان ها به منظور تسریع تغییرات، توجه زیادی به خلاقیت و نوآوری نشان دادند. امروزه سازمان ها باید نوآوری داشته باشند تا زنده بمانند؛ بنابراین بهترین روش تشویق افراد خلاق است تا در ساختار سازمان به یک کارآفرین تبدیل شوند. هدف از مقاله ی حاضر بررسی رابطه ی مهارت ها و قابلیت های کارآفرینی با میزان کارآفرینی سازمانی است. جامعه ی پژوهش کلیه مدیران میانی شرکتی هستند که به روش نمونه گیری تصادفی 132 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی محقق ساخته براساس طیف لیکرت است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معناداری بین مهارت هاو قابلیت های کارآفرینی با میزان کارآفرینی سازمانی وجود دارد، هم چنین میزان کارآفرینی سازمانی با توجه به متغیر ها ی جنس، سن، سطح تحصیلات و سنوات خدمت متفاوت است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

پیمان سرحدی

دانشجوی کارشناسی رشته علوم سیاسی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمد پور داریانی، محمود .(1379) کارآفرینی) تعاریف، نظریات _ الگوها.(تهران: ...
 • احمد پورداریانی، محمود عزیزی، محمد .(1383) کارآفرینی . تهران : ...
 • استونر .جیفر و همکاران .مدیریت .ترجمه علی پارسیان و سید ...
 • اسلام، علی اکبر .(1382)برنامه ریزی بازاریابی، تهران :شرکت چاپ و ...
 • اعرابی، سید محمد1381) <حتبیین عوامل توفیق کارآفرینان و ارایه الگوی ...
 • عبدالملکی، جمال توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم، زمستان 1387، ...
 • برکر، ج ویل آرتور . هنر کشف آینده . ترجمه ...
 • پاکجو، محمدرضا .(1383) رابطه ابعاد فرهنگ با ویژگی های مدل ...
 • پیرنیا، احمد .(1382) مدیریت برنامه ریزی سیستم های اس تراتژیک، ...
 • تسلیمی، محمد سعید، فرهنگ ی، علی اکبر، اسماعیلی، وجیه(1385)، سازوکارهای ...
 • جهانگیری، علی .(1382) طراحی و تبیین الگوی کارآفرینی در سازمان ...
 • رابین، استیفن .کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، ترجمه غلامحسین خالقانی ...
 • . 12رضازاده، حسین .(1382) بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و ...
 • شعبانی حسن .(1377)روش ها و فنون تدریس.تهران :انتشارات سمت ...
 • صمد آقایی، جلیل .(1378) سازمان های کارآفرین، تهران :مرکز انتشارات ...
 • صمد آقایی، جلیل .(1377) از کارآفرینی تا جان آفرینی . ...
 • .علاقه بند، علی . (1378) مبانی نظری و اصول مدیریت ...
 • علاقه بند، علی . (1379) مقدمات مدیریت آموزشی. تهران : ...
 • عباسزادگان، سیدمحمد .(1383)کیفیت و کارآفرینی.مجله مدیریت، شماره_90 89 . ...
 • فخیمی، فرزاد(1379)، سازمان و مدیریت (تئوری ها، وظایف و مسئولیتها)، ...
 • فرهنگی، علی اکبر، صفرزاده، حسین .(1384) طراحی و تبیین الگوی ...
 • کردنائیج (اسداله13 _ اشتغال زایی در بخش خدمات به عنوان ...
 • کرمی، مرتض ی، گودرزی _ احمد .(1382) مهارت ها ی ...
 • لایمن اوت، ریچارد شیفر، ویلیام مندن ها ل آمارگیری نمونه ...
 • احمدپور داریانی، محمود، و عرفانیان _ امیر .(1386) نقش و ...
 • مادوکس، رابرت . تیم سازی . ترجمه رضا اسکندری .(1382) ...
 • نظری، مریم .(1382) از صفر تا بی نهایت .راه کارآفرینان ...
 • مقیمی، سید محمد(1383)، عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان ...
 • نوروزی، مجتبی (1384)، برر سی ارتباط میان عوامل روانشناختی، توان ...
 • یدالهی فارسی، جهانگیر .(1383) نقش انتخاب تکنولوژی در موفقیت کارآفرینان. ...
 • هاروی، دونالداف . براون، دونالدار . رویکرد تجربی به توسع ...
 • هرسی، پال . بلانچارد، کنث . رفتار سازمانی . ترجمه ...
 • هگی، جان ادموند . هفت راز ارتباطات موثر در کسب ...
 • هیستریچ، رابرت دی .پیترز، مایکل پی .کارآفرینی)جلد اول .(ترجمه ی ...
 • هیگینز، جیفرام . کارآفرینی، 101 تکنیک حل خلاق مساله ترجمه ...
 • هومن، احمد 1382) <بررسی نقش مدیریت بنگا 5 های اجتماعی ...
 • domain theه 43. Davidsson, P. (2003). of e n trepreneurship ...
 • Drucker, P. (1985), "The Discipline of Innovation", Harvard Business ...
 • Antonic, B Hisrich, R.D. (2003) "Clarifying the in trapreneurship concept", ...
 • Brianing dicNewbert, S. L. (2004). Creating value through en trepreneurship ...
 • Cornwall Jeffrey & Perlman baron, (1990) "organizational entrep reneurship ", ...
 • Crockett, D. R. (2005). The venture management team in corporate ...
 • Certo , smuel C. Kenne. (1997). Newgren. Interpersonal skill development: ...
 • Davidsson, P. and Wiklund, J. (2001). :Levels of analysis in ...
 • en trepreneurship research: Current research practice and suggestions for the ...
 • suggestions", In. J. Katz & D. Shepherd (Eds), Advances inEntrepren ...
 • Morrison, James L.(2000). Environment Scanning _ WWW _ horizon -uncedu/ ...
 • Snipes, R. L.; Oswasld, S. L.; Lotour, M. and Armenakis, ...
 • Review, May-June. Vol. 5, No. 3, pp. 67-72. ...
 • Eyal ori & Inbar dan(2003). Development a public school e ...
 • Hisrich, Robert B, peters -Michael P. (2002). Entrepreneurs hip _ ...
 • Hersey, P., & Blanchard, K. (1988). Management of organizational behavior. ...
 • Magazine of NCNO.(2004). Just for tennis stars ?. ...
 • نمایش کامل مراجع