به ساخت کیفیت زندگی دفتران

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1064386
تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
مشاهده: 82
تعداد صفحات: 0
سال انتشار:

نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

کلیدواژه ها:

یونیسف ، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) ، زنان