سنتز نانوذرات مگنتیت Fe3O4 به دو روش همرسوبی و رسوبی-کاهشی و پیشنهادروش مناسب به منظور استفاده در سامانههای دارورسانی هدفمند

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,576

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAUOOIL01_140

تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1389

چکیده مقاله:

نانوذرات مغناطیسی امروزه در فرآیندهای زیستی بهویژه کاربردهای درمانی و تشخیصی بسیار موردتوجه قرار گرفتهاند. در این میان نانوذرات مگنتیت بهعلت زیستسازگاری و پایداری بالا بیشتر موردتوجه قرار گرفتهاند. در این تحقیق نانوذرات با دو روش همرسوبی و رسوبی- کاهشی در شرایط بهینه سنتز شدند. با استفاده از آزمونهای X-Ray Diffractionو طیفسنجی مادون قرمز فوریهFTIR)شرایط بهینه سنتز نانوذرات بهروش رسوبی- کاهشی تعیین شد. در نهایت با آنالیز تصاویر گرفته شده بهوسیله میکروسکوپ عبوری الکترونی 2از دو نمونه، متوسط اندازه نانوذرات مگنتیت سنتز شده بهروش همرسوبیnm39و بهروش رسوبی- کاهشیnm4/5 اندازهگیری شد. با رسم نمودار توزیع اندازه ذرهای، در روش همرسوبی توزیع اندازه ذرهای نانوذرات نسبتاً پهن و در روش رسوبی- کاهشی توزیع اندازه ذرهای نسبتاً باریک بدست آمد. در نهایت با مقایسه متوسط اندازه، توزیع اندازه ذرهای ومورفولوژی نانوذرات سنتز شده به دو روش ذکر شده، نانوذرات مگنتیت سنتز شده بهروش رسوبی-کاهشی جهت کاربردهای دارورسانی پیشنهاد میشوند.

نویسندگان

منصور حاجی باپیر

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی

قاسم عموعابدینی

مرکز پژوهشی فناوریهای نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران

سیمین فرامرزی

دانشگاه کونگلیگا تکنیسکا هگسکلن

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • SH. Moghimi, AC. Hunter, JC. Murray, Lon g-Circulating and target-specific ...
 • JWM. Bulte, DL. Kraitchman, Iron oxide MR contrastagent for molecular ...
 • HS. Yoo, TG. Park, Folate-receptor -targeted delivery of Doxorubicin nan ...
 • C. Sun, JSH. Lee, M. Zhang, Magnetic nanoparticles in MR ...
 • S. Rana, A. Gallo, R.S. Srivastava, R.D.K. Misra, On the ...
 • A.k. Gupta, M. gupta, Synthesis and surface engineering of Iron ...
 • H. Choi, SR. Choi, R. Zhou, HF. Kung, I. Weichen, ...
 • AS. Arbab, LA. Bashaw, BR. Miller, EK. Jordan, BK. Lewis, ...
 • QA. Pankhurst, J. Connolly, SK. Jones, J .Dobson, Applications of ...
 • Sh. Guo, D. Li, L. Zhang, J. Li, E. Wang, ...
 • Y. Zhang, N.Kohler, M.Zhang, Surface modification of _ etic magnetite ...
 • J.H. Meng, G.Q. Yang, L.M. Yan, X.U. Wang, Synthesis and ...
 • A.H. Lu, E.L. Salabas, F. Schith, Magnetic Nanoparticles: synthesis, porotection, ...
 • TK. Jain, M.A. Morales, S.K. Sahood, L. Leslie-Pelecky, V. Labhasetwar, ...
 • Qu. Shengchun, H. Yang, D. Ren, S. Kan, G. Zou, ...
 • D. Forge, A. Roch, S. Laurent, H. Tellez, Y. Gossuin, ...
 • A.L. Andrade, D.M. Souza, M.C. Ppereira, J.D. Fabris, R.Z. Domingues, ...
 • M. Das, D. Mishra, T.K. Maiti, A. Basak, P. Pramanik, ...
 • نمایش کامل مراجع