تاثیر بازده سهام، ساختار مالکیت و تورم بر ریسک سرمایه گذاری

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 376

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM01_417

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تاثیر بازده سهام، ساختار مالکیت و تورم بر ریسک سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، نمونه ای شامل 129 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد و داده های مورد نیاز تحقیق طی سالهای 1390 الی 1395 بر اساس اطلاعات شرکتهای نمونه استخراج گردید. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی میباشد و در آن از روش همبستگی استفاده میشود. همچنین از نظر زمانی نوعی تحقیق پس رویدادی است. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار آماری EViews و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفت و برای آزمون فرضیه ها از روش آماری داده های پانل و الگوی رگرسیون خطی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات، بازده سهام بر ریسک سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در مقابل مالکیت مدیران و تورم بر ریسک سرمایه گذاری تاثیر معکوس و معناداری دارند.

نویسندگان

بهمن چیتگرزاده

دانشجوی رشته مدیریت دولتی گرایش مالی دانشگاه پیام نور سمنان

علی استادهاشمی

مربی، عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران