مقایسه اثر چند ماده آلی و بیوچار آن ها بر برخی ویژگی های خاک

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

372

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AREO-33-3_010

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1399

چکیده مقاله:

امروزه، کاربرد مجدد پسمانده­های آلی تولید شده به وسیله کارخانه های مواد غذایی و دارویی، در بخش کشاورزی و به عنوان کود آلی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر به منظور مقایسه اثر افزودن پسمانده­های آلی چهار کارخانه در استان های فارس و خوزستان و بیوچار این پسمانده­ها بر برخی ویژگی های شیمیایی یک خاک آهکی انجام شد. آزمایشی به مدت دو ماه و به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب آزمون فاکتوریل 4×9 شامل 9 نوع پسمانده آلی (فیلترکیک، باگاس نیشکر، بیوچار باگاس نیشکر، چغندرقند، بیوچار چغندرقند، ریشه شیرین بیان، بیوچار ریشه شیرین بیان، کنجاله سویا، بیوچار کنجاله سویا) در چهار سطح صفر (شاهد)، یک، دو و سه درصد وزنی و با سه تکرار طراحی و اجرا شد. نتایج نشان داد که برهمکنش اثر نوع و سطح پسمانده­های آلی بر فسفر قابل دسترس، غلظت آهن، مس و منگنز قابل عصاره گیری باDTPA و قابلیت هدایت الکتریکی خاک معنی دار بود. خاک تیمار شده با کنجاله سویا بیشترین مقدار نیتروژن کل و مس را دارا بود. فیلترکیک منبع مناسبی برای تامین فسفر، روی و آهن و تفاله چغندرقند، منبع مناسبی جهت تامین منگنز در خاک بودند. تفاوت معنی داری بین مقدار عناصر قابل دسترس در خاک های تیمار شده با پسمانده­های خام با بیوچار آن ها مشاهده نشد. اگرچه افزایش سطح کاربرد این پسمانده­ها به میزان دو تا سه درصد وزنی سبب افزایش قابلیت دسترسی عناصر مذکور گردید اما کاربرد سطوح بالاتر این پسمانده­ها، با افزایش 33 تا 166 درصدی قابلیت هدایت الکتریکی خاک همراه بود؛ لذا استفاده وسیع از این پسمانده­ها باید با احتیاط بیشتری صورت پذیرد.

نویسندگان

شهرزادکرمی
شهرزاد کرمی

دانشجوی دکتری بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

جعفریثربی
جعفر یثربی

استادیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

صدیقهصفرزاده شیرازی
صدیقه صفرزاده شیرازی

استادیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

عبدالمجیدرونقی
عبدالمجید رونقی

استاد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ثامنی، ع. م. و تاج آبادی پور، ا. 1386. تاثیر ...
 • چراغی، ع. م. 1391. بررسی تاثیر مواد آلی از منابع ...
 • حاج سید هادی، م. ر. 1392. زراعت نباتات صنعتی. دانشکده ...
 • خان محمدی، ز.، افیونی، م. و مصدقی، م. ر. 1394. ...
 • بررسی ماده آلی و کربوهیدرات خاک تحت تاثیر افزودن پسماندهای حاصل از کارخانجات قند [مقاله کنفرانسی]
 • دیوبند هفشجانی، ل.، ناصری، ع. ع.، هوشمند، ع.، عباسی، ف. ...
 • رسولی، ف. و مفتون، م. 1389. اثر باقیمانده دو ماده ...
 • صیاد، غ. ع. و کاظمی، ح. 1380. بررسی تاثیر کاربرد ...
 • بررسی تاثیر سطوح مختلف باگاس و فیلتر کیک بر روی آهن، منگنز و مواد آلی خاک های آهکی تحت کشت نیشکر [مقاله کنفرانسی]
 • عبداللهی، ل. ا. 1382. بررسی اثر افزایش باگاس و فیلترکیک ...
 • بررسی تغییرات نفوذپذیری خاک بر اثر کاربرد باگاس و فیلترکیک به عنوان کود آلی [مقاله کنفرانسی]
 • نجفی قیری، م. و بوستانی، ح. ر. 1396. تاثیر کاربرد ...
 • نجمی، ر. 1392. اثر سه نوع بیوچار (ذغال زیستی) بر ...
 • Adsul, M.G., M. S. Singhvi, S.A. Gaikaiwari, and D.V. Gokhale. ...
 • Akhtar, S.S., M.N. Andersen, and F. Liu. 2015. Residual effects ...
 • Bhattacharyya, P., Chakraborty, A., Chakrabarti, K., Tripathy, S. and Powell, ...
 • Bremner, J. M. 1996. Nitrogen total. In: Methods of Soil ...
 • Castaldo, J.H., A. Nolla, A.C. Tinos, C.R.S. Damy, M. Sorace, ...
 • Chang, E.H., R.S. Chung, and F.N. Wang. 2008. Effect of ...
 • Chapman, H.D., and D.F. Pratt. 1961. Methods of Analysis for ...
 • Cheng, Y., Z. Cai, S. Chang, J. Wang, and J. ...
 • Chintala, R., J. Mollinedo, T.E. Schumacher, S.K. Papiernik, D.D. Malo, ...
 • Debiase, G., F. Montemurro, A. Fiore, C. Rotolo, K. Farrag, ...
 • Demir, Z., and C. Gülser. 2015. Effects of rice husk ...
 • Eghball, B., G. Binford, and D. Baltensperger. 1996. Phosphorus movement ...
 • Fan, J., W. Ding, Z. Chen, and N. Ziadi. 2011. ...
 • Fontaine, S., G. Bardoux, D. Benest, B. Verdier, A. Mariotti, ...
 • Gonzalez, L. R., and M.N. Mendez. 1995. Effect of the ...
 • Hamed, M. H., M.A. El-Desoky, M.A.A. Faragallah, and A.R.A. Usman. ...
 • Hossain, M. Z., P.F. Niemsdorff, and J. He. 2017. Effect ...
 • Jamil Khan, M. 2011. Impact of selected doses of organic ...
 • Kim, K.H., J.Y. Kim, T.S. Cho, and J.W. Choi. 2012. ...
 • Lakhdar, A., M. Rabhi, T. Ghnaya, F. Montemurro, N. Jedidi, ...
 • Lindsay, W.L., and W.A. Norvell. 1978. Development of a DTPA ...
 • Loecke, T.D., M. Liebman, C.A. Cambardella, and T.L. Richard. 2004. ...
 • Mahmood, F., I. Khan, U. Ashraf, T. Shahzad, S. Hussain, ...
 • Medina, S., A. Krassnovsky, A. Yogev, and M. Raviv. 2011. ...
 • Mkhabela, M.S., and P.R. Warman. 2005. The influence of municipal ...
 • Nisrane, B.N. 2017. Effect of filter cake and bagasse on ...
 • Olsen, S.R., C.V. Cole, F.S. Watanabe, and L.A. Dean. 1954. ...
 • Parewa, H.P., M. Ram, L.K. Jain, and A. Chaudhary. 2018. ...
 • Rakkiyappan, P., S. Thangavelu, R. Malathi, and R. Radhamani. 2001. ...
 • Saranraj, P., and D. Stella. 2014. Composting of sugar mill ...
 • Scotti, R., C. Pane, R. Spaccini, A.M. Palese, A. Piccolo, ...
 • Sparks, D.L., A.L. Page, P.A. Helmke, R.H. Loeppert, P.N. Soltanpour, ...
 • Tester, C.F., L.J. Sikora, J.M. Taylor, and J.F Paw. 1973. ...
 • Wang, M., S.T. Li, Y.B. Ma, S.M. Huang, B.R. Wang, ...
 • Wongkoon, T., S. Boonlue, and N. Riddech. 2014. Effect of ...
 • Yadav, R.L., and S. Solomon. 2006. Potential of developing sugarcane ...
 • Zang, Y., X. Wei, and M. Hao. 2015. Long-term effect ...
 • Zhang, A., L. Cui, G. Pan, L. Li, Q. Hussain, ...